This is main content

Lucht & licht

Bepaalde stoffen in de lucht kunnen hinder opleveren of nadelig zijn voor de gezondheid van mensen, dieren of planten. Om overlast te voorkomen of beperken stelt de overheid normen voor de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht. Gemeenten moeten hiermee rekening houden bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen. De ODZOB beschikt over specialistische kennis om gemeenten te ondersteunen met bijvoorbeeld het opstellen van luchtkwaliteitsrapportages, luchtkwaliteitsplannen of –kaarten, de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit of het beheer van regionale verkeersmilieukaarten. We kunnen ook luchtrapportages beoordelen.

Actueel is de overbelasting van fijn stof afkomstig van veehouderijen, verkeer en industrie. Om knelpunten in beeld te krijgen kunnen wij kaarten met de fijnstofbelasting opstellen en scenario’s doorrekenen om het effect van reducerende maatregelen zichtbaar te maken.

Ook voor licht kunnen wij gemeenten adviseren op basis van door derden opgestelde scenario’s. Hoewel hier geen normen voor zijn, kunnen gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningverlening lichtvervuiling oftewel donkertebescherming indien gewenst meenemen in de afweging.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.