This is main content

Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant

In 2020 wordt met behulp van een 'regionaal meetnet' in de regio gestart met het meten van de luchtkwaliteit, in de tweede fase wordt ook het geluidniveau gemeten. Hiervoor is eind vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het regionaal meetnet is een unieke samenwerking en nadrukkelijke uitnodiging aan burgers en bedrijven om zich in te zetten voor een gezonde leefomgeving. Alle aannemersfederatie partners - AiREAS, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD, RIVM, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant - ondertekenden deze overeenkomst. 

50 meetkasten in Zuidoost-Brabant  

De gemeente Eindhoven heeft met AiREAS de afgelopen acht jaar meetkasten in de stad geplaatst om concentraties stikstofdioxide en fijnstof te meten. Het doel is om inzicht te krijgen in de concentratie en bronnen van de luchtvervuiling. Deze meetresultaten zijn openbaar. In 2020 komen in de regio Zuidoost-Brabant vergelijkbare meetkasten zoals in Eindhoven. Zo meet een regionaal meetnetwerk ‘realtime’ stikstofdioxide, fijnstof en ozon. De focus wordt verbreed met naast het stedelijk gebied, ook metingen rond de luchthaven en in het buitengebied met veel intensieve veehouderij.

Onderzoek en innovatie

Innovatie en onderzoek staan centraal bij het regionaal meetnet. Ontwikkelaars van meettechnieken/sensoren en kennisinstellingen kunnen mee testen. Om zo samen nog meer betrouwbare en goedkopere meetinstrumenten te ontwikkelen. Alle kennis die wordt opgedaan wordt gebruikt om gerichter beleid te maken voor een gezondere samenleving. 
Het streven is om op termijn ook meetdata van het regionaal meetnet in de Brabantse omgevingsscan te integreren (voor lucht en geluid is er een koppeling tussen milieudata en gezondheidsdata, inclusief inspiratie voor beleid). 

Deelname meetnet

De volgende gemeenten nemen vanaf het begin deel aan het meetnet: Bergeijk, Best, Eersel, Eindhoven (partner en deelnemer), Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre en Boxtel. Daarnaast hebben nog een aantal gemeenten deelname in beraad.

Nieuwsbrief Regionaal Meetnet Lucht & Geluid

Onder 'Documenten' op deze pagina vindt u de eerste nieuwsbrief Regionaal Meetnet Lucht & Geluid. Deze nieuwsbrief is een gecombineerde aanpak tussen het Regionaal Meetnet en de samenwerking tussen de gemeenten en partners rond de luchthaven.

Afbeelding van logo's PNB AiREAS Eindhoven TNO RIVM GGD Universiteit Utrecht en ODZOB

Initiatiefnemende partners Regionaal Meetnet: AiREAS, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD, RIVM, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant