This is main content

Badinrichtingen

Deze pagina bevat handige informatie voor badhouders. Zo staat er bijvoorbeeld waar je Legionella moet melden en hoe je energie kunt besparen. 

ZIN

ZIN staat voor Zwemwaterkwaliteit In Noord-Brabant. Dit online systeem toetst maandelijks de  analyseresultaten die badhouders moeten invoeren. Het systeem maakt direct contact met de overheid mogelijk zonder dat er een laboratorium tussen zit. Meer informatie vindt u in de "Beleidsregel ZIN" bij "Documenten" en bij de link naar "Veel gestelde vragen".

Andere vragen of tips over ZIN kunt u mailen naar zwemwater@odzob.nl of stellen via T: 088-369 03 10. Dit nummer is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Legionella

Badinrichtingen waar aërosolen kunnen vrijkomen, in hoeveelheden, die in geval van inademing, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, moeten een risicoanalyse uitvoeren. In de risicoanalyse moeten in ieder geval de locaties binnen de badinrichting worden beschreven, waar zich aerosolvorming kan voordoen (risicopunten). Blijkt uit de risicoanalyse dat er risicopunten zijn dan moet een beheersplan worden opgesteld. Risicopunten zijn bijvoorbeeld whirlpool, glijbaan, spuitelement, bruisbank etc. Deze moet u halfjaarlijks laten onderzoeken op Legionella. De analyseresultaten moet u melden via het digitale systeem ZIN (zie hierboven voor meer informatie).

Een overschrijding Legionella (> 99 kve Legionella) moet u onmiddellijk telefonisch melden bij de MilieuKlachtenCentrale, T: 073 6812821. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Let op: een legionellabesmetting van leidingwater (bijvoorbeeld bij de douches) meldt u bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zie de link hiernaast).

Zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding uiterlijk 3 maanden voor de aanvraag van de bouwvergunning, of- indien geen bouwvergunning nodig is- 3 maanden voor de start van de werkzaamheden, via de provincie Noord-Brabant. Zie de link hiernaast naar het meldingsformulier.

RVS

Bepaalde typen roestvaststaal (rvs) zijn niet bestand tegen chloordampen in overdekte zwembaden. In overdekte- en gedeeltelijk overdekte badinrichtingen tasten deze chloordampen bepaalde soorten rvs aan. Het rvs corrodeert waardoor breuken kunnen ontstaan. 
Daarom verplicht de Regeling Bouwbesluit eigenaren van zwembaden verplicht om voor 1 januari 2017 aan te tonen dat er geen gevaarlijk rvs meer in hun zwembad aanwezig is. Deze onderzoeksplicht betekent dus dat de eigenaar gevaarlijk rvs moet verwijderen of vervangen.

Energie

Badinrichtingen zijn al jaren verplicht om elke energiebesparende maatregel te treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Zo is dat geregeld in de Wet Milieubeheer. Het gaat om een lijst met totaal 46 maatregelen; of deze van toepassing zijn is afhankelijk van de aanwezige voorzieningen zoals bijvoorbeeld waterglijbanen, binnen en/of buitenbaden, kelderruimte etc. In de leaflet "energiebesparing zwembaden" onder 'Documenten' vindt u meer informatie.

Veelgestelde vragen

   1. Het uitvoeren van de activiteit “gelegenheid bieden tot zwemmen en baden” brengt risico`s voor de fysieke leefomgeving met zich mee. De zorgplicht van degene die gelegenheid geeft tot zwemmen en baden bestaat uit:

    • het nemen van maatregelen ten aanzien van deze risico`s om nadelige gevolgen te voorkomen;
    • het zoveel mogelijk beperken als deze nadelige gevolgen wanneer deze niet kunnen worden voorkomen, en;
    • het achterwege laten van de activiteit voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevraagd, als die nadelige gevolgen onvoldoende kunnen worden voorkomen.

    Dat geldt in ieder geval als de degene die de activiteit uitvoert weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een bepaalde activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, het verdrinkingsrisico, of de mogelijkheid van het oplopen van letsel van gebruikers.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.