This is main content

Vergunningen en meldingen

De meeste ondernemers moeten een milieumelding doen voordat ze een bedrijf beginnen of uitbreiden. Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Als u een bedrijf wilt starten of wilt uitbreiden met activiteiten, kan dat invloed hebben op de omgeving. Daarom is er meestal een omgevingsvergunning milieu of een melding Activiteitenbesluit milieubeheer nodig. 

Heb ik een omgevingsvergunning milieu nodig?
Of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft of alleen een melding Activiteitenbesluit hoeft in te dienen, kunt u nagaan via de vergunningscheck in het Online Omgevingsloket (OLO). Daar komt u via het invullen van vragen bij het juiste product uit (vergunning of melding). U kunt via dat loket ook direct online de vergunning aanvragen of de melding Activiteitenbesluit doen. Het omgevingsloket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie.

Hoe kan ik direct een melding Activiteitenbesluit doen?
Als u al weet dat u een melding Activiteitenbesluit moet doen, kunt u het Online Omgevingsloket overslaan en direct een melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Het AIM stuurt de melding door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik direct een omgevingsvergunning milieu aanvragen?
Dit kan via het Omgevingsloket Online (OLO). Dit loket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik de status van mijn aanvraag opvragen?
Dit kan bij de gemeente, provincie of bij de omgevingsdienst. Als uw aanvraag in behandeling is genomen, is aan u bekend gemaakt welke instantie de vergunning behandelt en wie de contactpersoon is.

Provinciale vergunningen
De website van de provincie Noord-Brabant geeft meer informatie over vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Ook voor andere activiteiten zoals een bodemsanering, ontgronding of de aanleg van een warmte-koudeopslag is vaak een vergunning nodig. Deze aanvragen lopen via de website van de provincie Noord-Brabant. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende meldingen en/of vergunningen:

  • Melding verordening stikstof
  • Natuurbeschermingsvergunning
  • Ontgrondingsvergunning
  • Watervergunning
  • Vuurwerkwerkvergunningen

Bekendmakingen
Een groot deel van de vergunningaanvragen lopen via uw gemeente. U kunt deze via de website van de overheid zoeken in alle officiële bekendmakingen. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente. Alle bekendmakingen van de provincie kunt u terugvinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Vragen over vergunningen?
Neem contact op met uw gemeente.