This is main content

Dagelijks Bestuur

Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur (DB) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODZOB. Zij draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het AB van de ODZOB en ze ziet toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie.

Het DB is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het voorbereiden van wat ter overweging en besluitvorming aan het AB moet worden voorgelegd.
 • Het uitvoeren van besluiten van het AB.
 • Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de taken. Het in algemene zin behartigen van de belangen van de ODZOB en haar deelnemers.

Bestuursleden

 • Jos van Bree

  Voorzitter DB (burgemeester gemeente Geldrop-Mierlo)
  Jos van Bree
  Portefeuille:

  Voorzitterschap, externe betrekkingen, governance (inclusief Meerjarenvisie en Wgr), bedrijfsvoering/ interne dienstverlening, P&O, programma collectieve taken, samenwerking drie Brabantse omgevingsdiensten, SSiB

 • DB-lid nog te benoemen door AB

  Portefeuille:

  Financiƫn, informatievoorziening/ICT, informatiegestuurd werken, water

 • Ron van den Berkmortel

  DB-lid (wethouder gemeente Laarbeek)
  Wethouder Ron van den Berkmortel
  Portefeuille:

  Omgevingswet, VTH/Regionaal Operationeel Kader/verbinden beleid en uitvoering (BIG 8).

 • Peter van de Noort

  DB-lid (wethouder gemeente Reusel-De Mierden)
  Peter van de Noort
  Portefeuille:

  Landelijk gebied: agrofood, veehouderij, stikstof, gezondheid, asbest, circulaire economie, toekomstig VTH-stelsel, VTH-uitvoeringskwaliteit

 • Arno Bonte

  DB-lid (wethouder gemeente Helmond)
  Arno Bonte, wethouder gemeente Helmond
  Portefeuille:

  Stedelijk gebied: klimaat & energie, lucht, geluid, externe veiligheid, ZZS, RVCS, natuur & landschap, bodem

 • Marc Oudenhoven

  DB-lid (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)
  Marc Oudenhoven
  Portefeuille:

  plaatsvervangend voorzitter, plaatsvervanger SSiB

   

 • Frank Piepers

  secretaris (interim-directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
  Frank Piepers ODZOB

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.