This is main content

Privacy, klachtenregeling & compliment

Privacy & disclaimer

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant respecteert uw privacy en zal toezien dat de gegevensverwerking zo veilig mogelijk gebeurt. Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Lees meer in onze privacyverklaring en disclaimer onder 'documenten'.

Klachtenregeling

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Mocht het voorkomen dat u te maken krijgt met een ODZOB-medewerker in functie die zich in uw ogen onbehoorlijk of ongewenst gedraagt dan kunt u dit melden via het klachtenformulier gedragingen. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling (onder 'Documenten' op deze pagina).

Compliment, idee of suggestie

Bent u tevreden over de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant of heeft u een idee of suggestie? Laat uw compliment, idee of suggestie achter via het complimenten- en suggestieformulier en wij zorgen dat het bij de juiste persoon of afdeling terecht komt.