This is main content

Agrarisch

Boeren horen bij Brabant. De agrarische sector is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. De impact op de kwaliteit van het milieu is echter groot. Daarom moet de agrarische sector zich houden aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. De gemeenten en provincie controleren hierop. Een complexe zaak, want de wet- en regelgeving voor de agrarische sector verandert voortdurend.

VTH en advies

De ODZOB volgt deze ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant op de voet en zit in lokale, regionale, provinciale en landelijke werkgroepen. Gemeenten uit onze regio en de provincie Noord-Brabant kunnen de ODZOB inschakelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij agrarische bedrijven. Onze deskundige medewerkers adviseren ook bij specifieke vragen of probleemsituaties.

Zorgvuldige veehouderij

De provincie Noord-Brabant werkt hard aan een zogenoemde Zorgvuldige Veehouderij. Dat houdt in: een veehouderij die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, diervriendelijk produceert, in de natuurlijke omgeving past en geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s veroorzaakt. De ODZOB is nauw betrokken bij deze ontwikkeling.

Intensivering Agrarisch Toezicht

Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen, onder de noemer - Intensivering Agrarisch Toezicht.

Kaarten

Wil je in één oogopslag meer te weten komen over je leefomgeving? Kijk dan ook eens onder 'kaarten' over bijvoorbeeld concentratie fijn stof en geur uit de veehouderij.