This is main content

Grondwater & zwemwater

De overheid erkent het belang van water en stelt regels voor het borgen van voldoende en schoon water. De provincie heeft de zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en de veiligheid van openbare badinrichtingen. De ODZOB geeft hier uitvoering aan. Wij adviseren en verlenen vergunningen bij grondwateronttrekkingen ten behoeve van bijvoorbeeld open bodemenergiesystemen, drinkwaterwinning en industriële winningen (bier, frisdrank). Hierbij letten wij op het voorkomen van negatieve effecten zoals verdroging van natuurgebieden. Daarnaast kent de drinkwaterwinning een extra bescherming waarvoor wij de meldingen afhandelen.

Dit doen wij ook voor de openbare zwembaden om zo de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Voor de aanleg van de gesloten bodemenergiesystemen zijn de gemeenten bevoegd gezag. Ook hier kunnen wij adviseren, vergunningen of meldingen afhandelen, of het hele proces, inclusief de registratie verzorgen.

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor de regelgeving voor het onttrekken van grondwater (industriële onttrekkingen, bodemenergiesystemen) en voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drinkwater. Natuurlijke waterpartijen kunnen van de provincie de functie zwemwater toegekend krijgen. Als dit het geval is gelden er regels voor de veiligheid van de zwemplas, de kwaliteit van het water en het informeren van het publiek. Indien nodig kan er een waarschuwing, negatief zwemadvies of een zwemverbod worden ingesteld. Ook kunstmatige, gechloreerde zwembaden en andere badinrichtingen (sauna’s, zwemvijvers, etc.) kennen regels voor de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Meer informatie hierover vindt u op de pagina zwemwater.

De ODZOB verzorgt namens de provincie in heel Noord-Brabant het toezicht op en de handhaving van bovengenoemde regelgeving.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.