This is main content

Circulaire Economie

Een circulaire economie. Deze term hoort en ziet u wellicht steeds vaker. Wat is Circulaire Economie eigenlijk en wat betekent dat voor uw organisatie of bedrijf en waar moet u rekening mee houden? De wereldbevolking groeit en dus ook het aantal consumenten. Daardoor worden grondstoffen om producten van te maken steeds schaarser en duurder. Door slimmer om te gaan met grondstoffen en materialen kunnen we ze hergebruiken. Het Rijk zet hier stevig op in met de ambitie om in 2050 helemaal circulair te zijn. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dit is vastgelegd in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030.


In 2024 worden richtinggevende doelen voor 2030 vastgesteld. De overheid zet een mix aan instrumenten in. Steeds meer bedrijfstakken krijgen een verplichting voor de inzameling en het hergebruik van hun producten. Er zijn diverse subsidies, leningen en fiscale regelingen beschikbaar om ondernemers te ondersteunen de omslag naar circulair ondernemen te maken. 

Hoe begin ik met Circulair Ondernemen?

U kunt als bedrijf eerste stappen zetten op weg naar een meer circulaire economie door te kijken naar duurzaam grondstoffenverbruik, afval te voorkomen en afval te scheiden en gescheiden te houden. Maak ook gebruik van de gratis ondersteuning door het Versnellingshuis.
Duurzaam grondstoffenverbruik of bedrijfsafval voorkomen of beperken kan bijvoorbeeld door:
•    efficiënter gebruik van alternatieve (secundaire) grond- en/of hulpstoffen;
•    het toepassen van een andere technologie;
•    intern hergebruik van reststoffen als grondstof;
•    het product anders ontwerpen;
•    verlengen levensduur producten door hergebruik en reparatie;
•    hoogwaardige verwerking materialen en grondstoffen.


Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een zogenaamd preventieonderzoek uitvoeren. Daarbij worden de processen en activiteiten van uw bedrijf doorgelicht en wordt een preventieplan opgesteld. In het preventieplan zijn de te nemen maatregelen op hun haalbaarheid onderzocht. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.
Ook kunt u een Levenscyclusanalyse (LCA) uit laten voeren op een te produceren product. Op basis van een LCA worden maatregelen voorgesteld om de milieu-impact van het product te kunnen verminderen.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Wilt u als bedrijf een circulair initiatief opstarten of heeft u als gemeente of provincie een vraag ontvangen van een ondernemer, neem dan vroegtijdig contact op met de omgevingsdienst om te bespreken of en hoe dit past binnen wet- en regelgeving. U kunt contact opnemen met Team Duurzaamheid via duurzaamheid@odzob.nl of via 088 369 03 69. Dit kan ook als u vragen heeft over bijvoorbeeld einde-afval, experimenteerruimte of belemmerende wet- en regelgeving.


Meer informatie is onder andere te vinden op de links op deze pagina. 
 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.