This is main content

Regionale erfgoedkaart

Wie in Zuidoost-Brabant meer wil weten van die oude boerderij, grafheuvel of kapel, kan via www.odzob.nl/kaarten de regionale erfgoedkaart raadplegen. Deze interactieve erfgoedkaart is opgesteld door de ODZOB in opdracht van meerdere regiogemeenten. 

Cultuurhistorische schatten

De erfgoedkaart geeft een overzicht van de cultuurhistorische schatten van elf regiogemeenten in Zuidoost-Brabant en vormt daarmee de basis voor het gemeentelijke erfgoedbeleid in de regio. Bijzonder is dat de interactieve erfgoedkaart als sinds 2012 voor het publiek (digitaal) ontsloten is via een website en ook jaarlijks wordt bijgehouden.

Ze biedt een compleet en uitzonderlijk uitgebreid overzicht van onder andere (verdwenen) historische gebouwen, archeologische vindplaatsen, oude wegen en waterlopen en zelfs de daar spelende volksverhalen. Kortom, alles wat van cultuurhistorische waarde is binnen een gemeente en vaak de nalatenschap is van de voorouders van de huidige inwoners.

Waarom erfgoedkaarten?

De directe aanleiding voor het opstellen van de erfgoedkaarten voor de gemeenten in 2019 was een wetswijziging op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007 hebben de gemeenten de plicht om bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met het archeologisch erfgoed als bron van kennis van het verleden. En sinds 1 januari 2012 zijn gemeenten ook verplicht om naar archeologie rekening te houden met cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen (op basis van Bro en Erfgoedwet).

Doel van het beleid is om archeologische waarden te beschermen, aangezien een zeer groot deel van ons bodemarchief - dus een deel van onze geschiedenis - in de laatste eeuw reeds door dorpsuitbreiding, intensieve landbouw en vergroting van de infrastructuur ongezien verdwenen is.

Zie ook de website KerkeninPeelland: www.kerkenindepeel.nl en erfgoed Geowiki: www.erfgoedgeowiki.nl . Met deze laatste internettoepassing kunnen inwoners, heemkundige verenigingen en deskundigen zelf hun kennis toevoegen in woord en geschrift, met foto's en video.Met de komst van de Omgevingswet zal bescherming van het cultureel erfgoed plaats gaan vinden door het opnemen van archeologie, monumenten en historisch landschap in het omgevingsplan en een hieraan gekoppeld vergunningstelsel. De erfgoedverordening vervalt op termijn. Bovendien komt de nadruk bij het beschermen van cultureel erfgoed te liggen op de omgevingskwaliteit en niet meer op het individuele monument. Het gaat niet alleen om de omgevingskwaliteit en niet meer op het individuele monument. Het gaat niet alleen om de voorkant van een pand maar net zozeer over de samenhang met het interieur, de erfinrichting en de omgeving. Samen met de Erfgoedwet maar de Omgevingswet een integrale bescherming van het erfgoed mogelijk.Doel van het erfgoedbeleid is om archeologische en cultuurhistorische waarden te beschermen, aangezien een zeer groot deel van ons bodemarchief maar ook ons cultuurlandschap en monumenten - dus een deel van onze geschiedenis - in de laatste eeuw reeds door herontwikkelingen, dorpsuitbreiding, intensieve landbouw en vergroting van de infrastructuur ongezien verdwenen is.

Historie beleefbaar maken

De ODZOB denkt ook mee bij het weer zichtbaar en beleefbaar maken van de historie in onze regio. In 2018 is bijvoorbeeld een film met 3D visualisatie tot stand gekomen over het verdwenen kasteel van Mierlo.

Het project Kerken in Kempen en Peelland onthult het verhaal achter de alleenstaande middeleeuwse kerktorens in onze regio. Bezoek de website van Kerken in de Peel.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.