This is main content

Investeren in de ODZOB is samen werken aan onze leefomgeving

02 juni 2023

De ODZOB bestaat volgende week 10 jaar. Al 10 jaar zetten wij ons iedere dag in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze deelnemers en samenwerkingspartners. Dat is geen eenvoudige opgave en vereist investeringen: in financiële middelen en in mensen. Op dit moment bekijken gemeenteraden en Provinciale Staten de herziene begroting 2023 en de begroting 2024. Een toelichting daarop lees je in dit artikel.


Grote reserve eerste 9 jaar

In de eerste 9 jaar van ons bestaan heeft de ODZOB positieve cijfers gehad. Zoals is besloten in het algemeen bestuur (AB) werd jaarlijks een deel als buffer opzij gezet én een deel werd terugbetaald aan onze deelnemers. In totaal ging het om zo’n 6 miljoen euro waarvan iets meer dan de helft (3,2 miljoen euro) is gebruikt om onze reserves aan te vullen. Het overige deel is terugbetaald aan onze deelnemers. Ondertussen groeide de organisatie: meer taken werden bij de ODZOB neergelegd en ook het aantal medewerkers nam toe.

Extra kosten in 2022

In 2022 heeft het AB besloten om een aantal zaken uit onze algemene reserves te gebruiken om te investeren in de ODZOB. Denk aan extra kosten voor de Omgevingswet en de implementatie van een nieuw zaaksysteem. Na die investeringen waren de algemene reserves dus verminderd.

Daarnaast zorgde Corona zoals in heel Nederland voor extra kosten: het ziekteverzuim liep op en ook de inflatie ging omhoog. Een hoger ziekteverzuim betekent meer inhuur van medewerkers om ons werk goed te kunnen uitvoeren. 

Opbouw reserves

Om onze reserves weer op te bouwen en om tegelijkertijd te kunnen blijven investeren in onze organisatie en daarmee in de kwaliteit van de leefomgeving, is er een herziene begroting voor 2023 opgesteld. Deze financiële ontwikkelingen vragen om een hogere bijdrage van onze deelnemers. Tijdens raadsbijeenkomsten hebben we daar uitleg bij gegeven. 

De besluitvorming voor de herziene begroting voor 2023 en ook voor de begroting voor 2024 loopt nu in de gemeenteraden en bij Provinciale Staten. Tot half juni kunnen de gemeenten (en de provincie) daar zienswijzen voor indienen. Begin juli wordt dit besproken in het dagelijks bestuur van de ODZOB, waarna in september besluitvorming in het AB plaatsvindt. 
 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.