This is main content

Verplichtingen energiebesparing bedrijven en instellingen

Energiebesparingsplicht: aangepaste regels


Als bedrijf, school of instelling bent u wellicht al bekend met de energiebesparingsplicht: als uw organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruikt, bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend en hierover te rapporteren. 


Per 1 juli 2023 is er een en ander in de regelgeving veranderd. Nieuw is dat de regels gaan gelden voor alle bedrijven, dus ook voor vergunningplichtige bedrijven. De maatregelen gaan van ‘alleen energiebesparing’ naar ‘verduurzaming van het energiegebruik’. Naast energiebesparing gaat het dan ook om het duurzaam opwekken van energie en het gebruiken van energie met minder CO2-emissie (bijvoorbeeld van een warmtenet met duurzame energie).
En was voorheen de gebruiker van een gebouw verantwoordelijk, nu heeft ook de eigenaar een verplichting. 
De EML (Erkende Maatregelen Lijsten) zijn geactualiseerd en uitgebreid. Bent u een grootverbruiker, dan geldt er een onderzoeksplicht om de energiebesparende maatregelen van de processen in uw bedrijf te achterhalen. 
Via de website van RVO kunt u checken welke regels voor u gelden en u kunt via het digitale Loket van het RVO rapporteren. De eerste deadline voor de verplichte vierjaarlijkse rapportage is 1 december 2023. 
Voor meer informatie zie de leaflet Nieuwe regelgeving: van energiebesparing naar verduurzamen energiegebruik.

Overige verplichtingen:

Energieaudit

Grotere bedrijven (instellingen met een economische activiteit) kennen op basis van Europese regelgeving een energieauditplicht (EED-auditplicht). Deze plicht geldt als aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
•    Een personeelsbestand van in totaal 250 FTE of meer.
•    Een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.
Auditplichtige ondernemingen moeten elke vier jaar een energieaudit doen. De rapportage voor de derde ronde kan bij het digitale Loket van het RVO worden ingediend vanaf 1 juli 2023 tot 31-12-2023. 
Voor meer informatie zie: EED-auditplicht.


Energielabel C kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Als dit niet het geval is mag het gebouw niet meer als kantoorpand gebruikt worden. 
Voor meer informatie zie: Energielabel C kantoren.

Energieprestatie gebouwen

De Europese EPBD-richtlijn zet in op verbetering van de energieprestatie van gebouwen door systeemeisen te stellen aan technische bouwsystemen als deze nieuw geïnstalleerd of vervangen worden. Het gaat om eisen aan ruimteverwarming en -koeling, ventilatie, warm tapwater en ingebouwde verlichting. 
Daarnaast gaat het om de verplichting tot keuring van verwarmings- en aircosystemen. Ook komt er een verplichting tot laadinfrastructuur vanaf 2025 en een verplichting tot een gebouwautomatiserings- en controlesysteem vanaf 2026.
Voor meer informatie zie: Eisen energieprestatie van gebouwen - EPBD III.

Werkgerelateerd vervoer

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een verplichting voor werkgevers met 100 of meer werknemers om gegevens bij te houden over het zakelijk en woon-werkverkeer van hun werknemers met als doel de CO2-uitstoot te verminderen. Als dit onvoldoende lukt komt er in latere instantie mogelijk een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen.  
De gegevens moeten jaarlijks via het digitale loket aangeleverd worden. Het gaat om jaartotalen binnen Nederland van:
•    het totaal aantal gereisde kilometers per
•    gebruikte vervoermiddelen en per
•    gebruikte brandstof 
 Voor meer informatie zie: Co2reductiemobiliteit.

Gemeentelijke energieloketten voor bedrijven

Sommige gemeenten bieden een energieloket aan, speciaal voor bedrijven en organisaties waar praktische informatie is te vinden over hoe aan de slag te gaan met energiebesparing. Denk daarbij aan een stappenplan, subsidies en financiering en bedrijven die de maatregelen kunnen uitvoeren.
Gemeente Best en gemeente Heeze-Leende hebben een energieloket:

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.