This is main content

Expertises

Als gemeente of provincie ziet u het liefst tevreden inwoners. Die in een veilige, gezonde leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. In Zuidoost-Brabant ondersteunt de ODZOB u hierbij. Als ODZOB werken we voor 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en voor de provincie Noord-Brabant. Onze bijdrage richt zich vooral op het uitvoeren van wettelijke milieu- en bouwtaken. Voorbeelden hiervan zijn: voorkomen van geluid- en stankoverlast, beperken veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven, aanpak van bodemvervuiling en controle zwemwater.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn de instrumenten die wij hiervoor inzetten. Denk daarbij ook aan ondersteuning door onze consignatiedienst, juristen, communicatieadviseurs en GIS-experts. Lees bij documenten meer over deze deskundigen.

Het grootste deel van deze taken zijn wettelijk verplicht. Ook andere activiteiten die verwant zijn aan de VTH-taken voert de ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daar om verzoeken. Wij hebben daarvoor de expertise en deskundigheid in huis en die capaciteit zetten we graag in. Naast verplichte taken kan voor meer onderwerpen een beroep op de ODZOB worden gedaan (verzoektaken).  

Wilt u weten hoe we uw gemeente of organisatie kunnen ontzorgen op het vlak van milieu en leefomgeving? Bekijk onze diverse expertises of neem contact op met uw accountmanager van de ODZOB.