This is main content

Bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) betreft de bescherming en het herstel (sanering) van de bodem (grond en/of grondwater).
Bodemsaneringen, grondverzet of grondwateronttrekkingen binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn vergunningsplichtig. Bij eenvoudige saneringen die vallen onder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) kan worden volstaan met een BUS-melding. De vergunningverlening in het kader van de Wbb voeren wij uit namens de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant voor Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord (exclusief Helmond; en ‘s-Hertogenbosch). Toezicht en handhaving voeren we uit voor Zuidoost-Brabant, Brabant-Noord, Eindhoven en Helmond.

Op 1 januari 2023 treedt waarschijnlijk de Omgevingswet in werking. De Wet bodembescherming (Wbb) verdwijnt daarmee. Hier leest u meer over de overgangswetgeving voor aanvragen voor de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer centrum gemeente Eindhoven

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van het grondwater binnen een begrensd gebied (beheersgebied) wordt uitgevoerd. Binnen het beheersgebied worden grondwaterverontreinigingen niet meer per verontreiniging, maar gebiedsgericht aangepakt. Belangrijk is dat verontreinigingen zich niet tot buiten de gebiedsgrenzen verspreiden. De gebiedsbeheerder ziet hier op toe. De gemeente Eindhoven heeft een gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer voor Eindhoven-Centrum vastgesteld. Voor meer informatie kunt op terecht op de website van de gemeente Eindhoven.

Melding doen

Voor activiteiten binnen dit gebied dienen onderstaande meldingsformulieren Wbb te worden gebruikt. Voor BUS-saneringen dient gebruik gemaakt te worden van de landelijke BUS-formulieren (zie links). Vragen met betrekking tot de aanvraag beschikkingen Wbb en de BUS-formulieren Wbb kunnen worden gesteld via bodemloket@odzob.nl. Vragen over de meldingsformulieren uitvoering sanering Wbb via bodemsanering@odzob.nl.

Voor bedrijven

Meldingsformulieren voor vergunningsaanvragen bodemsanering

Meldingsformulieren Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum

 • De formulieren voor het gebiedsgerichte grondwaterbeheer moeten worden ingediend bij bodemloket@odzob.nl.
 • Meldingsformulier deelname Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum (vindt u hiernaast, onder “Documenten”)
 • Eindmeldingsformulier Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum (vindt u hiernaast, onder “Documenten”)

Meldingsformulieren voor toezicht op bodemsanering

Voor particulieren

Meldingsformulieren voor vergunningaanvragen bodemsanering

Meldingsformulieren voor toezicht op bodemsanering

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.