This is main content

Geurhinder

Geur kan in de leefomgeving zorgen voor hinder. Geurhinder is nooit helemaal te voorkomen, dat brengt de aard van bedrijfsactiviteiten en sommige weersomstandigheden met zich mee.

Geurhinder melden

Iedereen die geur- of stankoverlast ervaart, kan hiervan melding maken bij de Milieu Klachten Centrale (MKC) van de provincie Noord-Brabant. Het klachtenpatroon geeft inzicht in de mate van hinder die de leefomgeving ervaart. Bij het bepalen of al dan niet sprake is van aanvaardbaar hinderniveau worden verschillende aspecten meegewogen. Het klachtenpatroon is een van deze aspecten. Het bevoegd gezag bepaalt de mate van geurhinder die nog aanvaardbaar is.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na uw melding neemt de ODZOB namens het bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant of een gemeente) de melding in behandeling. Dit betekent dat we nagaan of de geurhinder geroken kan worden en welk bedrijf verantwoordelijk is voor de overlast. Indien mogelijk wordt onderzocht wat de oorzaak is van de hinder. Afhankelijk van de oorzaak van de hinder kunnen al dan niet passende maatregelen worden geëist. De ODZOB kan alleen handhavend optreden als een voorschrift of norm wordt overtreden. Dit kan op basis van gemeten geurconcentraties, of bij afwijkingen van de vergunning zoals bijvoorbeeld het aantoonbaar niet functioneren van een filter/luchtwasser. Een aantoonbare relatie tussen meldingen en de uitstoot van geur beïnvloedt wel of sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau. Meer informatie leest u bij FAQ Geurhinder.

Wat doet de ODZOB om geurhinder te beperken?

 • Luchtmetingen bij bedrijven
 • Aanvullende maatregelen
 • Klachtenregistratie (zie "Wat gebeurt er met mijn klacht"?)
 • Inzet snuffelploeg
  Meer informatie leest u hiernaast bij Veel gestelde vragen geurhinder.

Geurnorm en geurbelasting

Bij bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) die via de lucht naar de omgeving gaat. De hoogte van de geuruitstoot en de afstand tussen bedrijven die geur uitstoten en omwonenden heeft grote invloed op de geurhinder. Voor elk bedrijf zijn er normen die aangeven wat de maximale geurproductie en geurbelasting mogen zijn. Welke geurnormen voor bedrijven gelden, is maatwerk. De beleving van geur van een mestverwerker kan anders zijn dan van een bedrijf dat peperkoek produceert of de plaatselijke cafetaria. In de omgevingsvergunningen van bedrijven zijn specifieke geurnormen opgenomen. Om te bepalen of een bedrijf aan de geurnormen voldoet, controleert de ODZOB hierop. Dit kan onder andere door het meten van de geuruitstoot aan de bron.
Geurbelasting (of ‘immissie') is de hoeveelheid geur die op een geurgevoelig object, zoals een woning, terechtkomt. Deze hoeveelheid kun je alleen berekenen. We drukken dit uit in odour units per kubieke meter lucht (ouE/m3). Let op: de geurbelasting geeft geen informatie over de samenstelling van de geur.

Geurbeleid provincie industriële bedrijven

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag van de grootste en/of meest risicovolle bedrijven. Vaak zijn dat ook bedrijven die geur uitstoten. De provincie bepaalt in veel gevallen of (milieu)vergunningen worden verleend, laat toezicht houden en treedt, als het nodig is, handhavend op.
De ODZOB adviseert gemeenten en de provincie bij het formuleren van beleidsregels voor de geur van industriële bedrijven. In deze beleidsregel ligt de nadruk op het voorkomen van hinder. Uitgangspunt is dan ook dat in principe geen geurhinder wordt vergund. Daarnaast maakt de beleidsregel het mogelijk om eenmaal verleende vergunningen achteraf aan te passen indien er sprake is van ernstige hinder.
 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.