This is main content

Industrieel

Om de fysieke leefomgeving optimaal te beschermen in Zuidoost-Brabant toetst de ODZOB aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu voor de grotere en zwaardere industriële bedrijven en veel agrarische bedrijven.

Deze aanvragen beoordelen we op thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, geurhinder maar ook op het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bij deze beoordelingen werken we samen met andere partijen zoals de Veiligheidsregio en Waterschappen.