This is main content

Samen Sterk in Brabant (SSiB)

Met een schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging medio 2009 het eerste regionale Handhavingsteam Buitengebied aan de slag. Zij houden toezicht en treden op in het buitengebied. En met succes! De ODZOB is een van de partners van Samen Sterk in Brabant. Vanaf 1 januari 2016 werken alle Brabantse gemeenten, Provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, waterschappen, Openbaar ministerie, politie en terreinbeheerders samen om Brabant schoon en veilig te houden. 

Waar letten ze op?

De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen. Maar overtredingen als het verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt worden ook door het handhavingsteam opgespoord. Hiervoor is het handhavingsteam 24 uur per dag en zeven dagen per week op pad.

Ziet u zoiets?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant.   

U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app. Met de app is het een kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en versturen. Vervolgens wordt de melding automatisch naar de juiste gemeente gestuurd. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone en BlackBerry.

Meer informatie

Alle informatie en het laatste nieuws vindt u op www.ssibbrabant.nl. U kunt zich via de website ook abonneren op onze SSiB Nieuwsflits. Deze verschijnt ongeveer zes keer per jaar.

Samen Sterk in Brabant telefoonnummer 0900 996 54 32