This is main content

Omgevingsveiligheid

De productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen zorgen voor onveilige situaties zoals de vuurwerkramp in Enschede en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk hebben laten zien. Gemeenten hebben de taak om bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen deze risico’s te beperken. Activiteiten met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de normstelling voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast moet de gemeente ook het groepsrisico vaststellen en aangeven hoe ze hier mee omgaat.

De ODZOB beschikt over specialistische kennis om de risicoanalyse uit te voeren en te vertalen naar vergunningvoorschriften en bestemmingsplannen. Daarnaast zetten wij in op kennisoverdracht en bieden ondersteuning bij het toezicht op de bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren en/of opslaan. Ook bieden we ondersteuning op het gebied van beleidsvorming. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een visie Omgevingsbeleid. Naast het berekenen van de risico’s van gevaarlijke stoffen kunnen wij ook stralingsberekeningen (magneetveldzones) van hoogspanningsmasten uitvoeren voor ruimtelijke vraagstukken.

Vuurwerk

Ook vuurwerkopslagen hebben een verhoogd risico. Het toezicht en handhaving van de inrichtingen voor de opslag en de verkoop van consumentenvuurwerk is een basistaak van de ODZOB. Samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s trekken we daar samen in op. We hanteren een uniforme aanpak voor de controle van de vuurwerkverkooppunten die zich in Brabant bevinden.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.