This is main content

END-geluidbelastingskaarten agglomeratie Eindhoven gepubliceerd in het kader van de kartering

Bij de Europese Richtlijn Omgevingslawaai gaat het om het in kaart brengen en beheersen van geluid dat wordt veroorzaakt door auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, vliegtuigen en bedrijven. De richtlijn is vooral om woningen en lawaaigevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen te beschermen tegen geluid. Voor zes gemeenten van de agglomeratie Eindhoven heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant END-geluidbelastingskaarten en tabellen gemaakt, in het kader van de 4e tranche van uitvoering kartering en actieplan van deze richtlijn. 

EU-richtlijn Omgevingslawaai 4e tranche uitvoering kartering en actieplan

De EU-richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG) is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. De Richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Voorlopig worden hier echter alleen weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriële activiteiten in betrokken. Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, zijn volgens de richtlijn de volgende acties uitgevoerd:

 • Deel 1: inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van END‑geluidbelastingskaarten en tabellen.
 • Deel 2: vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. De plannen moeten zich vooral richten op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens; ook moeten de actieplannen ervoor zorgen dat een goede geluidskwaliteit gehandhaafd blijft.

Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart en een actieplan op. Het actieplan moet een overzicht geven van de uitgevoerde acties tijdens de eerdere tranches en de nog te nemen maatregelen.

Geluidbelastingskaarten en tabellen agglomeratie Eindhoven

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is in 2004 verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Inmiddels gaat de EU-Richtlijn Omgevingslawaai de 4e tranche in. De 1e tranche betrof 2006-2007 en de 2e tranche: 2011-2012 en de 3e tranche 2016-2017. Bij de implementatie zijn zes agglomeraties in Nederland aangewezen. Eén daarvan is de agglomeratie Eindhoven met de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen en Veldhoven. Voorheen de SRE Milieudienst en momenteel de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) geeft voor deze gemeenten uitvoering aan de EU-richtlijn Omgevingslawaai.

Geluidbelastingskaarten Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Prorail

De Provincie Noord-Brabant heeft geluidbelastingskaarten opgesteld voor de provinciale wegen in Brabant. Voor de rijkswegen en spoorwegen hebben Rijkswaterstaat en Prorail geluidbelastingkaarten gepubliceerd.

Actieplannen

Op deze pagina kunt u het 'actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai derde tranche' bekijken van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Veldhoven. De actieplannen voor de 4e tranche worden opgesteld. Burgemeesters en Wethouders moeten de actieplannen vóór 18 juli 2024 vaststellen.

Contact

Voor meer informatie over de geluidkaarten en/of toelichting kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. 088 36 90 369 of e-mail geluidisolatie@odzob.nl.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.