This is main content

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft elke gemeente 1 omgevingsplan voor het eigen grondgebied. De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. De gemeente hoeft niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt; ze kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een algemenere beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt.

Regels voor milieubelastende activiteiten

De gemeente stelt regels voor geluid, geur, externe veiligheid, luchtkwaliteit, etc. die zij verbindt aan milieubelastende activiteiten. De normen voor deze aspecten zijn nu vaak opgenomen in het activiteitenbesluit en dus landelijk geregeld. De ODZOB voert voor de deelnemers de taken vergunningverlening en toezicht uit bij deze activiteiten. Voor het uitvoeren van onze taak helpt het als er een eenduidige formulering is van de milieuregels. We hebben daarom documenten opgesteld hoe onder andere geluid, agrarisch geur, industrieel geur en externe veiligheid kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan. In deze documenten staat omschreven wat er wijzigt onder de Omgevingswet voor het betreffende thema en wat de gemeente tenminste moet regelen in haar omgevingsplan. Ook zijn modelregels opgesteld die de gemeente kan overnemen. De documenten zijn voorzien van een datum omdat ze altijd kunnen wijzigen door hernieuwde inzichten of wijzigen in de Omgevingswet. Download daarom altijd de laatste versie op deze pagina.

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mailadres gebiedsontwikkeling@odzob.nl.  

Afbeelding van infographic omgevingsplan

Infographic Omgevingsplan: download hier beneden de infographic.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.