This is main content

Oppervlaktewater

Bent u een (toekomstige) locatiehouder? Dan vindt u op deze pagina meer informatie over onder andere het aanwijzen en het openen van een nieuwe zwemplas.

Werkt u bij de overheid en heeft u een opmerking over een zwemlocatie in Brabant? Vul dan het formulier in.

Dialoogsessie

Op 4 december 2023 vond een dialoog plaats voor locatiehouders. De totale presentatie van die sessie staat bij Documenten.

Procedure aanwijzing

In december wordt een voornemen bekend gemaakt van de beoogde aangewezen zwemwaterlocaties in het komende jaar. Het ontwerpbesluit kunt u dan inzien.  In maart-april worden de zwemwaterlocaties definitief aangewezen. Het ontwerpbesluit en het definitieve besluit worden via www.officielebekendmakingen.nl bekend gemaakt.  De link naar het actuele besluit vind u ook onder het kopje Links op deze pagina.

Openen nieuwe zwemplas

Bent u van plan om een nieuwe zwemplas te openen? De ODZOB gaat daarover graag met u in gesprek. Lees alvast het informatieblad dat door de provincie, samen met de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de waterschappen, is opgesteld. Dit document geeft aan wat daar allemaal bij komt kijken.

Melden door overheidspartners

Waterschappen, Rijkswaterstaat, GGD en andere (partners van de) omgevingsdiensten in Brabant kunnen bijzonderheden of gezondheidsklachten melden of een vraag stellen over een zwemplas via dit opmerkingenformulier.

Veelgestelde vragen

   1. Een eerste voornemen besluit wordt genomen na het zwemseizoen ter voorbereiding op het volgende zwemseizoen. Dit voornemen besluit wordt gepubliceerd in november/december voor het zwemseizoen vanaf mei.

    Na het voornemen besluit is er een reactietermijn voor ingezetenen van de provincie Noord-Brabant en overige belanghebbenden om zienswijzen naar voren te brengen.

    Na afloop van deze termijn worden de zienswijzen in behandeling genomen en verwerkt waarna een definitief besluit aanwijzing zwemwater wordt gedaan in de maand maart/april. De procedure aanwijzing zwemwater wordt ieder jaar doorlopen.

   2. Die kunt u vinden op  www.odzob.nl/zwemwater

   3. Dit moet direct gemeld worden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob).

    In Brabant kan een (bijna) verdrinking direct telefonisch gemeld worden via de Milieu Klachten Centrale (MKC) die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Het telefoonnummer hiervoor is 073-6812821.

     

   4. De waterkwaliteit wordt afhankelijk van de specifieke situatie wekelijks, tweewekelijks of maandelijks onderzocht vanaf mei tot en met september en een eerste meting in de maand april. De laatste meting is vóór 1 oktober want dan is het jaarlijkse zwemseizoen afgelopen.

   5. De waterkwaliteit is voor iedereen raadpleegbaar via de website www.zwemwater.nl. Klik naar de specifieke locatie aan op de kaart en klik meetgegevens. De horizontale gele lijn is de norm waarde (signaalwaarde) en de blauwe kolommen zijn de gemeten resultaten.

   6. De regio toezichthouder van de Odzob verstuurd dit verslag jaarlijks per brief via de post maar kan dit op uw verzoek ook mailen. Eenmaal in de 4 jaar is dit een uitgebreid onderzoek en 3 maal in de 4 jaar is dit een beperkt onderzoek.

   7. Het zwemwaterprofiel is voor iedereen raadpleegbaar via de website www.zwemwater.nl. Klik naar de specifieke locatie op de kaart en vervolgens naar het zwemwaterprofiel, aan de rechter kant.

   8. Dat is niet verplicht en soms is aanvullende info verwarrend voor het publiek.

    Bij vragen over publieksinformatie en eventuele plaatselijke/ specifieke informatie die u wenst kunt u contact opnemen met de Odzob (zwemwater@odzob.nl). Het kan zijn dat omstandigheden of geboden/ verboden veranderen en dit kunt u bespreken met de Odzob regio toezichthouder.

   9. Dit dient u kenbaar te maken bij de Odzob zodat passende publieksinformatie wordt opgesteld en nader onderzoek plaatsvindt.

   10. De Odzob heeft een specifiek mailadres ontwikkeld waar u als badhouder vragen of opmerkingen kunt stellen: houderszwemwater@odzob.nl

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.