This is main content

Oud-directeuren en -voorzitters aan het woord

07 juni 2023

In de afgelopen 10 jaar heeft de ODZOB verschillende directeuren en voorzitters van het dagelijks bestuur gehad. Wat is hun het meeste bijgebleven in hun tijd bij de ODZOB? In dit artikel komen ze allemaal aan het woord. 

'Het vertrek van Marloes Tolsma kwam voor mij als een verrassing. Het daaropvolgend proces om een nieuwe directeur te benoemen, was een periode van intensieve betrokkenheid bij de ODZOB. Veel waardering heb ik voor de selectiecommissie, waarin onder andere de OR was vertegenwoordigd. Na het aanstellen van Martine van Dort was er met regelmaat overleg tussen haar en mij om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de directeur en het DB.'
Marc van Schuppen 

'We begonnen roerig in 2013: starten met een schuld € 1 mln, 25 mensen boventallig, gehuisvest op een leeggeruimde etage van het SRE, waarvoor we zelf de bankjes gingen kopen bij IKEA. Lelijke artikelen in het Eindhovens Dagblad over de nieuw op te richten "milieudienst". Ondertussen ploegden we voort; vergunningen werden verleend, controles werden gedaan, dwangsommen werden opgelegd, verzoektaken werden uitgevoerd. En hoe! Met passie, betrokkenheid en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen die bij ODZOB werkte. Wat me buitengewoon trof was hoe snel alle collega's vanuit de verschillende "bloedgroepen" hun draai vonden en er alles aan deden om één organisatie te worden. Ik wens de ODZOB nog heel veel jaren van voorspoed en stabiliteit. Het bestuur en directie wil ik op het hart drukken: wees zuinig op je mensen, zíj maken de kwaliteit en zorgen met succes voor een gezonde en veilige leefomgeving!'
Marloes Tolsma

'Allereerst wil ik de ODZOB van harte feliciteren met haar 10-jarig bestaan. Als voormalig voorzitter zijn me twee dingen bijgebleven. Allereerst het pionierswerk wat we, samen met het toenmalig bestuur en de directie hebben verzet om van de ODZOB een dienst te maken die ertoe doet én waar de partners de meerwaarde van zouden ervaren. De tweede grote uitdaging waren de mensen die dit zouden gaan uitdragen.

Alle medewerkers, vanuit de verschillende disciplines, moesten elkaar vinden, begrijpen én samenwerken op een manier die van toegevoegde waarde was. Dit was niet gemakkelijk. De mensen moesten openstaan voor elkaars kwaliteiten en samenbouwen aan een team. Dat is gelukt waardoor de ODZOB geworden is tot wat het nu is. Een dienst van en voor de partners. Chapeau!'
Wilma van der Rijt

'Over die beginjaren van de ODZOB is veel te zeggen; het was kleurrijk, soms lastig, maar altijd dankbaar werk. Niet in de laatste plaats omdat het werk van een omgevingsdienst alleen nog maar belangrijker wordt, gegeven de huidige discussies over stikstof en, om maar wat te noemen, het toestaan van cameratoezicht. Met plezier heb ik een bijdrage geleverd: het was technisch interessant, het was (en is) maatschappelijk van het hoogste belang, en vooral herinner ik mij de steeds plezierige contacten met al die professionals van diverse pluimage, de ODZOB-medewerkers.'

Hendrik Noppen 

'Toen wij 10 jaar geleden begonnen zat de grootste uitdaging in de overdracht van taken en mensen vanuit de deelnemende organisaties. Dat dit een puzzel zou worden stond vanaf het begin vast, maar tot onze verbazing kregen we zomaar 30 fte meer mensen dan werk overgedragen. Nog voor we goed en wel begonnen waren moesten we met zo’n 30 mensen op zoek naar een andere werkomgeving. Dat heeft best wat gedoe gegeven met de vakbonden en zo, maar uiteindelijk is het wel gelukt. En best wel snel zelfs. Met respect voor de individuele medewerkers en zonder riante vertrekregelingen. Dat kan dus wel, ook bij de overheid. Met dank ook aan mijn collega-bestuurders uit die tijd voor hun standvastigheid.'
Joost Helms 

'Hoewel het instellen van een omgevingsdienst een wettelijke verplichting was, voelden veel gemeenten er weinig voor. Hierin speelde oud sentiment een grote rol, te weten de opvattingen die er leefden rondom de toenmalige Milieudienst van de SRE. Om deze gemeente toch mee te nemen zijn vele uren overleg gemoeid geweest. Achteraf kun je stellen dat in incorporatie van deze milieudienst in de ODZOB aan de basis van het succes heeft gestaan. 
De keuze voor twee directeuren (Hendrik en Marloes) in de beginfases was een goede zet. Ondanks het onbegrip hiervoor hebben zij het gelijk hiervan bewezen.'
Hans Ubachs

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.