This is main content

Raads- en statenleden

De ODZOB is een dienst van en voor de deelnemers. Ons werk is (vaak) onzichtbaar. Achter de schermen werken we dagelijks aan het verlenen van vergunningen (milieu en bouw), houden we toezicht op risicovolle situaties bij bedrijven en handhaven we waar nodig. Wij werken samen met partners als Veiligheidsregio, waterschappen, OM, Politie, GGD, MRE en andere OD’s. De ODZOB neemt deel aan provinciaal en landelijke overleg van omgevingsdiensten met als resultaat een betere samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis en informatie.

Voor een goede samenwerking wordt ingezet op goede communicatie door middel van werkconferenties, raadsinformatiebijeenkomsten op verzoek, ODZOB on Tour, ODZOB ontmoet (informatieavonden) en informatiebijeenkomsten samen met de andere GR’en in de regio.. Met ons werk maken wij verschil. Wij werken met enorme betrokkenheid aan een gezonde en veilige leefomgeving. Kijk mee achter de schermen in ons filmpje en je krijgt een goed beeld van het werkveld. 

Onder 'Actueel' op deze website zijn de laatste nieuwsberichten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te vinden. U kunt zich ook abonneren op de RSS-feed van de ODZOB of ons volgen via social media Twitter en LinkedIn. U kunt zich als raads- of statenlid ook aanmelden voor de 'ODZOB on Tour'.