This is main content

Samen Meten Meierijstad: ‘De metingen geven aan dat de luchtkwaliteit zeker beter kan’

16 maart 2022

‘De metingen geven aan dat de luchtkwaliteit zeker beter kan’

Sinds 2021 vinden er in Meierijstad burgermetingen plaats. Door een aantal zeer betrokken vrijwilligers is er een systeem voor burgerparticipatie opgezet voor fijnstofmetingen. Wij stelden Jos Kaldenhoven, secretaris van Samen Meten -Meierijstad, enkele vragen over dit mooie initiatief. 

Wat is het meetnetwerk Samen Meten Meierijstad? 

‘Samen Meten Meierijstad (SMM) wordt gevormd door een groep van enthousiaste mensen die meetsensoren bouwen en uitzetten in heel Meierijstad. Samen Meten Meierijstad wordt zeker ook gevormd door al die belangstellenden die een fijnstofmeter gekocht en aan de gevel van hun huis gemonteerd hebben zodat er een gespreid meetnetwerk is ontstaan. Met een serie van ongeveer 130 meetsensoren wordt sinds januari 2021 in de gemeente Meierijstad de kwaliteit van de lucht gemeten.’

 Welke doelen zijn er voor komend jaar?

‘Het feit dat er landelijk stookalerts worden afgegeven als de weersomstandigheden dusdanig zijn dat houtvuren overlast bezorgen, vindt SMM een goede ontwikkeling. Er zijn gemeenten waar een stookverbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wellicht is dit ook het overwegen waard in onze gemeente. Er kan dan ook handhavend opgetreden worden bij een te grote overlast door de verschillende bronnen en de vrijblijvendheid is dan weg. En uiteraard ook om begrip te kweken voor de overlast die houtstoken kan veroorzaken.

Verder willen wij met scholen een proef uitzetten met het meten van luchtkwaliteit met zogenaamde ‘snuffelfietsen’. Het fijnstof op de fietsroutes naar school kan dan bijvoorbeeld gemeten worden door fietsende schoolkinderen.’

Wordt er samengewerkt met andere organisaties?

‘In 2021 is de totstandkoming van het Schone Lucht Akkoord nationaal een heel goede stap in de richting van een beter leefmilieu. Ook de gemeente Meierijstad heeft zich bij dit akkoord aangesloten en wij werken daarin ook samen met de gemeente. Daarnaast wordt er door SMM samengewerkt met Best Duurzaam en RIVM. En wij hebben contact met een werkgroep in Heusden.’

Hoe betrekken jullie de jongeren bij het onderwerp luchtkwaliteit en het meten?                

Dat gaan we doen door het project Snuffelfietsen. Als je je bewuster gaat worden van schone lucht, wordt er ook anders mee om gegaan. Fijnstof is immers meer dan overlast door boeren en kachelstokers. Het zeer intensieve verkeer door onze gemeente is ook een van de veroorzakers. Alle online aankopen welke wij doen moeten immers allemaal door vrachtwagens en busjes naar de klant gebracht worden.’

Op welke locaties wensen jullie meer of andere sensoren?

‘Er hangen er ongeveer 130 sensoren verspreid over de verschillende kernen van Meierijstad (niet elke aangeschafte sensor is op het ogenblik actief). Niet elke dorpskern (totaal 13 in Meierijstad) heeft evenveel sensoren. Zo willen wij graag in Eerde wat meer sensoren, en ook in de buurt van snelwegen.’

Wat zeggen de meetdata van SMM over de luchtkwaliteit? Zijn er al conclusies te trekken?

‘De meetresultaten zijn allemaal te bekijken op www.samenmetenmeierijstad.nl. De metingen geven aan dat de luchtkwaliteit in Meierijstad zeker beter kan. Wat we met de meetgegevens doen is nog niet geregeld. Samen met de burgers is de overheid verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. Door de metingen worden wij meer bewust van de luchtkwaliteit in onze leefomgeving. Als die waarden aangeven dat de luchtkwaliteit onvoldoende is, moeten wij daar de verantwoordelijken op aan kunnen spreken. Wij zullen een dialoog moeten aangaan met de gemeente, de provincie en de landelijke overheid om te bereiken dat onze leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen er beter uit gaat zien.’

Hoe brengen jullie schone lucht (meer) onder de aandacht van de politiek, de burgers en bedrijven?

‘Wij hebben ons jaarverslag gestuurd naar de politieke partijen en de gemeente. We hebben de politieke partijen uitgenodigd om aandacht te besteden aan houtstook en de APV. Daar zullen we na de verkiezingen actief aan meewerken. Bedrijven hebben we nog niet actief benaderd. Onze 100e meter hangt trouwens aan het gemeentehuis van Meierijstad.’

 Meer informatie over Samen Meten Meierijstad, de meetresultaten en het jaarverslag zijn te vinden op www.samenmetenmeierijstad.nl.    

                                   

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.