This is main content

Interventieteams: samen optreden tegen ondermijning

15 februari 2023

Als omgevingsdienst zijn we actieve partner in de drie regionale interventieteams die regelmatig acties uitvoeren op bedrijfs- en industrieterreinen, in het buitengebied en bij woningen. Het gezamenlijke teamdoel is het oppakken van complexe handhavingscasussen met ondermijning als nevendoel: het tegengaan van misstanden en criminaliteit. “Onderlinge communicatie en informatie delen zijn onze belangrijkste middelen in deze strijd”, vertelt Patrick Maas, coördinator ondermijning bij de ODZOB.

Elk interventieteam bestaat uit vele partijen waaronder politie, brandweer, gemeenten, de veiligheidsregio, het regionale belastingsamenwerkingsverband, Senzer, afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel en de ODZOB. Deze gezamenlijke aanpak past binnen de ROK TH systematiek: samenwerken en toezicht inzetten daar waar het nodig is.

Vanuit de ODZOB spelen onze toezichthouders milieu een sleutelrol in de aanpak en vooral de preventie van louche praktijken. Patrick Maas en Fer Megens (toezichthouder industrieel) vertellen hoe dit in de praktijk in z’n werk gaat.

Alert

Patrick: “Onze toezichthouders zijn veel buiten. Zien dus mogelijk dingen die anderen niet zien. We zijn alert op bepaalde signalen. Bijvoorbeeld als ergens veel camera’s hangen, er veel verloop is van bedrijven, auto’s continu af en aan rijden, ramen zijn afgeplakt. Het kan ook een onderbuikgevoel zijn. Als dat het geval is, brengen we het in in het interventieteam. Daarin wordt overlegd of er actie ondernomen gaat worden.”

Gevaarlijke situatie

Die signaalfunctie werkt ook de andere kant op. Patrick: “Als de gemeente of politie bijvoorbeeld signalen krijgt van ondermijnende activiteiten, stellen ze ons daarvan op de hoogte. Wij komen namelijk ‘slechts’ voor een milieucontrole en zijn er niet om mensen in te rekenen.” Fer: “Je wilt niet dat je ergens binnenkomt om je werk te doen en je opeens in een gevaarlijke situatie terecht komt.” Patrick: “Bedrijfseigenaren vinden het vooral prettig dat de interventieteams en onze controles er zijn. Het is niet fijn als je onraad in de buurt vermoedt. Als je je dan als interventieteam laat zien op zo’n terrein dan gaat dat rond; weten mensen dat ze in de gaten worden gehouden. Eén van de redenen van onze actiedagen.”

Strak gecoördineerd

Elk team houdt ook regelmatig zo’n onaangekondigde, maar strak gecoördineerde actiedag. Fer: “’s Morgensvroeg verzamelen we met het hele team, geleid door een teamcoördinator. We komen samen op éen plek, bijvoorbeeld in het gemeentehuis. Van daaruit delen we ons op in groepen of we gaan als 1 gezamenlijk team. Vanuit verschillende hoeken gaan we het terrein op. De politie bewaakt de buitengrenzen zodat niemand er ongezien op of af kan. We gaan dan van bedrijf naar bedrijf. De meeste bedrijven zijn gewoon open, die laten ons binnen en ze verlenen ons hun medewerking. De ODZOB controleert op milieuaspecten zoals gevaarlijke stoffen en bodemverontreiniging.”

“Het komt ook voor dat we ergens voor een dichte deur staan. Dan proberen we altijd telefonisch contact te zoeken. Lukt dat niet, dan gaan we toch naar binnen - er is altijd een slotenmaker beschikbaar. Iemand van de politie en de coördinator van het interventieteam gaan meestal voorop, daarna kan je als toezichthouder veilig je werk doen. Op sommige locaties, zoals een particuliere opslag en woningen, hebben we geen bevoegdheid. Dan leggen we de situatie vast met foto’s en een verslag.”

Maatwerk

Patrick: “Aan het eind van de dag komt het hele team weer bij elkaar voor een debriefing. Elke partner doet dan zijn eigen aanschrijving. Mocht er ergens op milieugebied iets niet in de haak zijn, dan doen wij een hercontrole. Als de overtredingen bij die hercontrole niet ongedaan gemaakt zijn, volgt handhaving en dit kan leiden tot  een dwangsom. De aanpak is maatwerk en gebeurt weer geheel in samenspraak met de teampartners. Zo weet een gemeente of een bedrijf er überhaupt mag zitten volgens het bestemmingsplan. Bijkomend voordeel is dat na zo’n actiedag het terrein weer helemaal geactualiseerd is.”

Veiligheid voorop

Alle activiteiten van het interventieteam zijn goed gecoördineerd en onderling zorgvuldig afgestemd. Patrick: “Toch kun je in onverwachte situaties terechtkomen. Onze maatschappij verhardt. Je kunt te maken krijgen met intimidatie of erger. We treffen daarom persoonlijke beschermende maatregelen en dragen een steekvest. Veiligheid voorop. Toezichthouders krijgen cursussen vanuit de ondermijningshoek. Vóór deelname aan de interventieteams kijken we wie daar geschikt voor is. Je moet niet alleen de signalen kunnen herkennen, maar ook je bevoegdheden kennen, om kunnen gaan met agressie en goed samen kunnen werken.”

........................................................................................................................................

Achtergrond PIT, DIT en KIT

In de regio Zuidoost-Brabant werken drie interventieteams. PIT in Peelland (Peelland InterventieTeam), DIT in Dommelstroom en KIT in de Kempen. Zo’n team kijkt naar brandveiligheid, milieuovertredingen, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

PIT was het eerste team, in het leven geroepen na het succes van HIT (Helmonds Interventieteam). Het HIT ontstond destijds vanuit een samenwerking tussen de politie, gemeente en brandweer, waarbij toezichthouders milieu aanhaakten. De werkwijze sloeg aan: het leidde tot beter meedenken op ondermijningsthema’s én beter opvangen van signalen. De partners van PIT – gemeente, veiligheidsregio, politie, Senzer en ODZOB tekenden in 2015 een convenant. DIT werd in 2019 opgericht en onlangs werd nieuw leven ingeblazen in KIT.

........................................................................................................................................

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem contact op met de ODZOB via het algemene telefoonnummer 088 3690 369 en vraag naar Patrick Maas.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.