This is main content

Ketenaanpak

Waarom een ketenaanpak?

De ketenaanpak is een belangrijke aanvulling op de risicogerichte inrichtinggebonden benadering. Afvalstoffen, de asbest- en bodemketen beslaan zeer grote en diffuse ketens waar diverse aspecten en actoren bij betrokken zijn. Er is sprake van ketens met vergelijkbare activiteiten: verwijderen, inzamelen, vervoeren, opslaan, verwerken en hergebruiken/verbranden. Sommige bedrijven beheersen meerdere onderdelen in de keten, ook wel ketenintegratie genoemd. Hierdoor bestaat de gelegenheid tot milieucriminaliteit door (afval)stoffen te vermengen, de samenstelling te verhullen en het bevoegd gezag het zicht op de (afval)stromen te ontnemen.

Keten langs meerdere partijen

Samenwerking en informatie- en data-uitwisseling met waterschappen, OM, NVWA, IL&T, FIOD en andere landelijke inspectiediensten zijn vaak inherent aan de ketenaanpak. Daarnaast geldt dat de vestigingsplaats van een instelling, de overtreding en de gevolgen ervan, veelal niet aan één regio zijn verbonden. Dat stelt bijzondere eisen aan de informatiedeling tussen regio’s en afspraken over eigenaarschap van een zaak. Essentieel voor een goede ketenaanpak is dat de hele keten van a tot z wordt beschouwd en dat dit samen met de andere partijen wordt uitgevoerd. Het delen, analyseren, duiden en interpreteren van informatie zijn belangrijke activiteiten binnen de ketenaanpak.

Samenwerken met ketenpartners

Centrale activiteiten binnen de ketenaanpak zijn het samen met de ketenpartners delen, analyseren, duiden en interpreteren van data en informatie. Dit zorgt voor het gericht kunnen opwerpen van barrières met als doel om malafide bedrijven dan wel bedrijven met een slecht naleefgedrag een halt toe te roepen. Denk hierbij aan het inzetten van handhavingsinstrumenten, het verstrekken van informatie en of het aanpassen van beleid om de sleutelfiguren die actief zijn in een keten aan te pakken. Het delen, analyseren, duiden en interpreteren van data en informatie zorgt ook voor het gericht kunnen opwerpen van barrières om fenomenen aan te pakken. Een fenomeen is bijvoorbeeld de constatering dat bepaalde type bedrijven de gelegenheid hebben om te kiezen voor illegaliteit of ondermijning. Het negatieve effect daarvan werkt door in een keten. Dat willen we oplossen.
Klik hier voor meer uitleg en de laatste ontwikkelingen.

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.