This is main content

Meerjarenvisie ODZOB vastgesteld

10 mei 2023

Samen voor een veilige, gezonde een duurzame leefomgeving

Tien jaar werkt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) aan de bescherming en verbetering van de leefomgeving in Zuidoost-Brabant, samen met 22 deelnemers en vele partners. Een mooi moment om de koers voor de toekomst (opnieuw) uit te zetten. Onlangs is de Meerjarenvisie 2023-2027: Samen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving door het algemeen bestuur vastgesteld.

Waarom een Meerjarenvisie?

Projectleider Jolanda Bauwens: ‘Het gaat om de leefbaarheid van de toekomst. We staan daarbij voor grote en complexe transities en opgaven. Denk aan de stikstofproblematiek, de verbetering van het VTH-stelsel, de energietransitie en de invoering van de Omgevingswet. We kunnen niet alles tegelijkertijd aanpakken en ontwikkelen. We hebben daarom richting en focus nodig, zodat we de komende vier jaar de juiste dingen op het juiste moment doen. Wat krijgt prioriteit? Waar hebben de deelnemers behoefte aan? Wat mag meer en wat kan minder?’ 

Hoe is de Meerjarenvisie tot stand gekomen?

‘Eerst hebben we intern teams gevraagd om hun input te leveren. Later hebben we in de inspirerende omgeving van de Philips Fruittuin met onze deelnemers gebrainstormd over essentiële vragen zoals: welke taken vinden we het belangrijkst? We kwamen samen met het bestuur tot drie gradaties van werkzaamheden: fundament op orde (inzet op onderhouden en verstevigen van het fundament), in samenhang (verbindt verschillende beleidsopgaven en VTH-opgaven met beleid en planvorming van individuele deelnemers) en regionaal platform (regionaal afstemmen van beleid en planvorming met VTH (big-8).

In een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst is de gerichte gezamenlijke inzet bepaald en gekozen voor fundament op orde als ambitieniveau. En alleen aanvullende inzet vindt plaats op de niveaus in samenhang en regionaal platform daar waar urgentie of bestaande afspraken er specifiek om vragen. Dit speelt vooral bij de pijlers gezond en duurzaam. De uitleg hierover vind je in hoofdstuk 2 van de Meerjarenvisie.’

Inforgraphic Meerjarenvisie 2023-2027

Infographic Meerjarenvisie 2023-2027

Hoe is de Meerjarenvisie opgezet en welk doel heeft hij?

‘De Meerjarenvisie is gekoppeld aan de pijlers van de missie en visie van de ODZOB: veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en fysieke leefomgeving. De missie en visie van de ODZOB zijn gericht op de lange termijn, de Meerjarenvisie op de middellange termijn. Hij geeft richting aan de uitvoeringskaders, het programma Collectieve Taken, projecten en overige programma’s. De Meerjarenvisie fungeert als referentiekader voor de kadernota’s die we de komende vier jaar gaan opstellen. Zo geeft de Meerjarenvisie richting aan al onze plannen en acties.’ 

Jos van Bree, voorzitter ODZOB

Jos van Bree, voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Vertrouwen

Volgens Jos van Bree, voorzitter algemeen en dagelijks bestuur ODZOB, is aandacht voor de leefomgeving belangrijker dan ooit tevoren. ‘Volgens analisten is het een kwestie van tijd voordat Zuidoost-Brabant de belangrijkste economische regio van het land is.

Die groeiende bedrijvigheid en de toename van het aantal inwoners hebben gevolgen voor de leefbaarheid, de veiligheid en het milieu in onze regio. Welke invloed en hoeveel: dat bepalen wij, de 22 deelnemers, in hoofdzaak samen. In Zuidoost-Brabant vinden we meestal soepel het gedeelde belang. Ik heb er vertrouwen in dat we met vereende krachten de kwaliteit van de leefomgeving weten te behouden en op bepaalde aspecten zelfs verbeteren.’

Martine van Dort, directeur ODZOB

Martine van Dort, directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Samen meer bereiken

Martine van Dort, algemeen directeur ODZOB: ‘Onze deelnemers bepalen de koers en de reikwijdte van de ODZOB. Gelukkig is iedereen ervan doordrongen dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder van ons op eigen houtje. Het milieu stopt immers niet bij een gemeentegrens.

Ook zijn we ons allemaal bewust van onze verantwoordelijkheid. Het gaat om de lucht die we inademen, het water dat we drinken en de bodem waarop we leven. Wat wij doen of laten, bepaalt de leefbaarheid van de wereld van onze kinderen en kleinkinderen.’

Meerjarenvisie 2023-2027

Meerjarenvisie 2023-2027 

Nieuwsgierig geworden naar deze Meerjarenvisie? Download in het blauwe blok op deze webpagina het 'document ODZOB Meerjarenvisie 2023-2027'.

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem contact op met de ODZOB via het algemene telefoonnummer 088 3690 369 en vraag naar Jolanda Bauwens.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.