This is main content

Inventarisatie propaantanks 2021-2022

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert in opdracht van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant een onderzoek uit naar ongeregistreerde propaantanks. Veranderde wetgeving maakt het verplicht om deze propaantanks te registreren. 

Met behulp van luchtfoto’s en gegevens van alle gasaansluitingen in de regio Zuidoost-Brabant is geconstateerd dat er bij uw adres een propaantank is gelegen. Door een verandering in de wetgeving en uw wettelijke verplichtingen vragen wij u informatie hierover aan te leveren. We lichten graag toe hoe dit werkt. 

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. Met de invoering van de Omgevingswet is iedere gemeente wettelijk verplicht om alle risicovolle activiteiten in haar gemeente te registreren in het Register Externe Veiligheid (REV). Een propaantank is een zogenaamde risicovolle activiteit. Voor propaantanks betekent dit dat kleinere propaantanks ook moeten worden geregistreerd. Van veel van deze kleinere propaantanks hebben de meeste gemeenten geen of niet alle gegevens om deze registratie goed uit te voeren.

Melding Activiteitenbesluit

Naast deze verplichting in het REV is er nog een andere wettelijke verplichting: melding Activiteitenbesluit. Op het moment dat een propaantank in gebruik wordt genomen, bent u verplicht om een melding Activiteitenbesluit in te dienen bij uw gemeente. Heeft u geen melding ingediend? Dan bent u verplicht om dit alsnog te doen. Heeft u wel al eerder een melding gedaan, maar is de propaantank vervangen en/of verplaatst? Ook dan bent u verplicht om deze verandering te melden. Deze verplichting geldt voor de eigenaar van de locatie waar de propaantank staat (vaak de gebruiker). 

Registratie propaantanks

Aankomend jaar zullen wij, namens alle 21 regiogemeenten, starten met het aanschrijven van de adressen waar een propaantank gevonden is. We vragen in deze brief om een digitale vragenlijst in te vullen, waarin de gebruiker de propaantank kan registreren. Deze informatie gebruiken wij om uw verplichte registratie te doen in het REV, als ook de melding Activiteitenbesluit. 

Wij houden onder de ingevulde vragenlijsten nog steekproeven; het kan dus zijn dat uw adres wordt bezocht voor een toezichtcontrole. Reageert u niet tijdig, dan zal een toezichthouder van de ODZOB op uw adres een toezichtcontrole uitvoeren om de gegevens te achterhalen, omdat het om een wettelijke verplichting gaat. 

Wilt u nalezen wat uw verplichtingen zijn en aan welke veiligheidsvoorschriften u moet voldoen? Kijk dan op een van de links zoals rechts op deze pagina weergegeven.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met het secretariaat van de ODZOB via telefoonnummer 088 369 03 69. 

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.