This is main content

SAMEN WERKEN AAN SCHONE LUCHT IN DE REGIO

06 september 2021

Regiobijeenkomst De Kempen & Masterclass

Op 21 april is er een online Regiobijeenkomst gehouden in De Kempengemeenten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Eén van de behoeften is een Masterclass voor te bereiden over meten, rekenen en beleven (naar analogie van de succesvolle Masterclass van Defensie in 2018 over Redesigning Air Traffic). 

Schone Lucht Akkoord

Op 1 april 2021 is het Schone Lucht Akkoord opengesteld voor initiatieven om samen aan schone lucht te werken. Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant hebben op elkaar afgestemde subsidie-aanvragen ingediend. Een van de aanvragen betreft het Regionale Meetnet Burgerparticipatie (bedrag van 500.000 euro; looptijd 3 jaar), gekoppeld aan het plan van aanpak Regionaal Meetnet Lucht. In juni 2021 wordt duidelijk of de subsidie-aanvragen worden gehonoreerd. Ook voor komende jaren komt er voor nieuwe initiatieven subsidie beschikbaar.

Diverse gemeenten in De Kempen en De Peel overwegen deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord. Onder begeleiding vanuit de Metropool Regio Eindhoven wordt verkend wat e.e.a. betekent, en hoe de kennis en kunde in de regio gebundeld beschikbaar kan worden gesteld. En aan welke ontwikkelingen en subsidie-aanvragen behoefte is.

Voor meer informatie kijkt u op www.odzob.nl/meetnet of stuur een bericht aan meetnet@odzob.nl