This is main content

Aangepaste regeling moet geuroverlast door combiluchtwassers voorkomen

23 juli 2018

Om geuroverlast voor omwonenden te voorkomen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de wettelijke regeling op 20 juli 2018 aangepast. Dit heeft gevolgen voor vergunningaanvragen van veehouders.

 

Minder geur verwijderen dan gedacht

Luchtwassers achter stallen zuiveren onder andere geurstoffen uit de stallucht. Bepaalde typen luchtwasser – de gecombineerde luchtwassers met meerdere waspakketten – verwijderen heel veel geur. Althans, dat veronderstelde we tot nu toe. Uit Wagenings onderzoek is onlangs gebleken dat ze maar 40% van de geurstoffen verwijderen.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft uitgezocht dat er op bijna 290 veehouderijen ruim 800 combiluchtwassers worden toegepast. De uitstoot van geurstoffen is bijna 30% hoger dan we tot nu toe veronderstelden. Het aantal woningen dat een teveel aan geurstoffen ontvangt is meer dan het dubbele (ruim 3000 woningen in plaats van ruim 1400).

 

Gevolgen voor nieuwe vergunningen

Vanaf nu is het wettelijk verplicht om bij de vergunningverlening uit te gaan van 40% geurverwijdering in plaats van de 80% die tot nu toe werd gehanteerd. Veehouders die een nieuwe vergunning aanvragen moeten hier rekening mee houden. Ze kunnen minder makkelijk aan de geurnormen van de gemeente voldoen en minder uitbreiden dan ze tot voor kort wellicht veronderstelden.

 

Lopende vergunningen voldoen meestal niet

De aangepaste wettelijke regeling is ook van toepassing op lopende vergunningaanvragen. Deze zijn ingediend op basis van 80% geurverwijdering uit de stallucht. Nu gerekend moet worden van 40% geurverwijdering zal de gemeente veel moeten weigeren. De veehouder zal z’n plannen moeten bijstellen.

 

Adviescommissie zoekt oplossing

Voor al verleende vergunning heeft de aangepaste wettelijke regeling geen gevolgen. Het betekent wel dat omwonenden aan meer geurstoffen worden blootgesteld dan we tot nu toe veronderstelden of is er (meer) geuroverlast. Gemeenten hebben er bij het ministerie op aangedrongen dat dit probleem moet worden opgelost. Er komt binnenkort een commissie die gaat adviseren over het repareren van de combiluchtwassers. Ze zal met deskundigen een antwoord moeten vinden op de vraag hoe het gaat tussen 40% en 80% geurverwijdering gedicht moet worden.

Meer informatie

Overlegorganen Infrastructuur en Milieu