This is main content

Actuele ontwikkelingen rondom stikstof

06 december 2019

Brabantse aanpak stikstof

Vrijdag 6 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) de Brabantse aanpak stikstof gepresenteerd. Met de Brabantse aanpak wil het provinciebestuur een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur tot stand brengen. Tegelijkertijd willen GS ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraag om een nieuwe balans. Lees meer hierover op de website van de provincie Noord-Brabant.

Stikstof: zij maken van de nood een deugd

Sinds 11 oktober 2019 is de vergunningverlening weer op gang voor projecten waarbij geen (extra) stikstof vrijkomt. De eerste vergunningen zijn inmiddels toegekend voor o.a. de aanleg van zonneparken, de realisatie van industriële bedrijven en woningbouwprojecten. 

Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak 

Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten op de praktijk. Volgende week nemen de 12 provincies een definitief besluit. Lees meer hierover in het nieuwsartikel op de website van de provincie Noord-Brabant.

Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Minister Schouten heeft 2 december 2019 een Kamerbrief gestuurd over de instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Dit onafhankelijk Adviescollege kijkt op wetenschappelijke wijze naar de validatie van de Nederlandse meet- en rekenmethodiek. De kamerbrief kun je hier downloaden. 

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/pas 
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 

•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof
•    Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl