This is main content

Bekendmaking van het Besluit vervanging archiefbescheiden

08 maart 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 22 februari 2018 besloten om de navolgende archiefbescheiden door reproducties te vervangen en vervolgens de oorspronkelijke fysieke archiefbestanden te vernietigen.

Het gaat om bestanden die:

a. de GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant als archiefvormend orgaan ontvangt of verzendt voor de uitoefening van zijn taken;

b. in digitale vorm worden opgeslagen en geregistreerd in het zaaksysteem/

DMS van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

c. op grond van de selectielijsten voor archiefbescheiden van provinciale en gemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 juni 2013 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen waarna deze fysieke archiefbescheiden worden vernietigd.

Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juni 2013 en kan worden aangehaald als: “Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018

Het besluit kunt u hier downloaden.