This is main content

Het endotoxine-risicomodel als toetsingskader

07 november 2019

Naar aanleiding van het VGO en endotoxine-onderzoek dat in 2016 werd gepresenteerd, ontwikkelde het Brabantse ondersteuningsteam Veehouderij en Volksgezondheid een ‘endotoxine-toetsingskader 1.0’. De artikelen van Pigbusiness en Pluimveeweb gaan in op de recente publicaties over endotoxine en de reactie van het Rijk. Agrarisch adviseur Fred Stouthart van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant geeft in deze artikelen een toelichting. 
Zie de twee artikelen van Pigbusisness en Pluimveeweb hieronder (bij 'Documenten').