This is main content

EU-Geluidkaarten gemeente Best

3e tranche (peiljaar 2016)

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op iCinity.nl. Hier vindt u tips voor het gebruik van de digitale kaart.

De kaarten en tabellen van de gemeente Best 3e tranche (2016) vindt u onder op deze pagina in pdf.

Voor meer informatie over het Programma Geluid 2018-2023 van de gemeente Best verwijzen wij u naar de website van de gemeente Best. Onder groen en milieubeheer vind je het Programma Geluid 2018-2023 gemeente Best en het rapport Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranche, kaarten en tabellen agglomeratie Eindhoven.

2e tranche (peiljaar 2011)

De kaarten, tabellen en het actieplan (en toelichting) van de gemeente Best 2e tranche (2011) vindt u ook onder op deze pagina in pdf.