This is main content

Gezamenlijke controledag bedrijventerrein Nuenen

29 november 2017

Dinsdag 28 november vond een gezamenlijke controledag met verschillende instanties plaats op Bedrijventerrein Eeneind in Nuenen. De gemeente heeft de controles uitgevoerd samen met de Politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst, UWV en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant met ondersteuning van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG. Met deze gezamenlijke aanpak wil men zicht krijgen op de activiteiten op het bedrijventerrein en mogelijke illegale activiteiten. De onderlinge samenwerking en communicatie tussen de partners was goed. De ODZOB heeft controles uitgevoerd m.b.t. de milieuwetgeving op Eeneind, er zijn enkele lichte milieuovertredingen geconstateerd.

Op de website van de gemeente Nuenen is het persbericht te vinden over deze controledag op Eeneind.