This is main content

Erfgoed, beeld & ruimte

Stel dat er in het dorpscentrum nieuwe woningen worden gebouwd of men wil een bedrijventerrein in het buitengebied realiseren? Een eigenaar van een monumentale boerderij wil verbouwen of een nieuwe bestemming geven aan een oude fabriek? Waarmee moet u rekening houden?

Erfgoed behouden

De overheid stelt regels om de kwaliteit van ons cultureel erfgoed te beschermen, herstellen, ontwikkelen of te onderzoeken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behoud van erfgoed.

De Erfgoedwet en de Omgevingswet vormen de basis om historische kernwaarden te beschermen of te beoordelen.

Herkenbare leefomgeving

Erfgoed vertelt het verhaal over de ontwikkelingen van mensen uit een buurtschap, dorp of stad. Cultureel erfgoed zijn monumentale gebouwen, archeologie en cultuurlandschappen, zoals; historische bomen, akkers, wegen, watergangen en groenstructuren. Inwoners verbinden de verhalen over tastbare historische gebouwen en relicten met de identiteit van een herkenbare, prettige en gezonde leefomgeving. Bewonersparticipatie is daarom essentieel voor maatschappelijk en politiek draagvlak over erfgoed. Voor toerisme en ondernemers vormt erfgoed als fysieke ruimtelijke kwaliteit een economische basis.

Erfgoed in ruimtelijke plannen

Onze specialisten adviseren gemeenten op het gebied van monumentenzorg, archeologie, landschap en ruimtelijke kwaliteit. Onze werkwijze is pragmatisch, integraal, we leveren maatwerk en zetten ons brede kennisnetwerk in. We zijn bekend met het uitdragen en vertalen van erfgoed in ruimtelijke plannen en het betrekken van burgers.

Meer informatie over de regionale erfgoedkaart vindt u op deze pagina in het submenu van 'Erfgoed, beeld en ruimte'. 

 

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.