This is main content

Geluid

Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen als slapeloosheid veroorzaken. Om burgers hiertegen te beschermen moeten gemeenten en provincie bij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningverlening rekening houden met geluidsnormen. De geluidspecialisten van ODZOB kunnen de gemeenten hierin adviseren, en hen inhoudelijk en procesmatig begeleiden bij de totstandkoming van dit beleid. Dit is bijvoorbeeld een nota industrielawaai. Ook wanneer er niet voor gebiedsgericht beleid wordt gekozen, kan de geluidspecialist u adviseren omtrent passende en juridisch haalbare vergunningsvoorschriften.   

Specialistische kennis

De ODZOB beschikt over specialistische kennis om geluidsonderzoeken uit te voeren of te beoordelen. De ODZOB gebruikt die specialistische kennis om de gemeente of de provincie te ondersteunen om haar geluidbeleid uit te kunnen voeren. Ook verrichten wij zelf metingen bij klachten, evenementen of horeca.

Daarnaast begeleiden wij saneringsprojecten wegverkeerlawaai en beheren regionale verkeersmilieukaarten. Bij complexe geluidzaken formuleren wij samen met betrokkenen de vraag, bepalen een pragmatische en juridische houdbare aanpak en zoeken naar een resultaatgerichte oplossing. Omdat metingen niets zeggen over hoe de burger geluid ervaart, kunnen wij aanvullend belevingsonderzoek uitvoeren.

Behalve geluid kunnen ook trillingen hinder veroorzaken. Ook op dit terrein kunnen wij advies geven, rapporten beoordelen en metingen uitvoeren.

Meer informatie over de EU-geluidkaarten vindt u op deze pagina in het submenu 'Geluid'.