This is main content

Geur

Geur kan als hinderlijk ervaren worden en leiden tot lichamelijke of psychische klachten. Om overlast te beperken stelt de overheid normen op waarmee bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. De ODZOB kan gemeenten op dit vlak ondersteunen. Wij beoordelen geurrapporten of voeren zelf geurberekeningen uit ten behoeve van vergunningverlening voor de onderdelen milieu en bouwen.

Geurcontouren

Om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, stellen wij geurcontouren op voor bestemmingsplannen, woningbouw, industrieterreinen of recreatie. Ook kunnen wij geurgebiedsvisies opstellen, waarbij gemeenten onderbouwd kunnen afwijken van de standaardnomen, en geurkaarten maken ter ondersteuning van bijvoorbeeld de aanpak van urgentiegebieden. Het doorrekenen van scenario‚Äôs maakt het effect van geurreducerende maatregelen zichtbaar of ondersteunt een gebiedsgerichte aanpak van de geurproblematiek.

Naast inzicht in de feitelijke gegevens kunnen wij ook geurbelevingsonderzoek uitvoeren om zicht te krijgen op hoe de burger de situatie ervaart.

Zie ook de pagina over geurhinder voor meer informatie. 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.