This is main content

Natuurinclusief ontwikkelen: urgenter dan ooit

30 november 2022

Het gaat niet zo goed met de natuur. Bij de gemeenten ligt dan ook een belangrijke herstelopgave. Daarvoor is het belangrijk dat er natuurinclusief gedacht én gedaan wordt. Dit kan door voor natuur harde beleidskaders te hanteren en door natuur te koppelen aan de andere grote opgaven, zoals klimaat, wonen en economie.

Een gemeente moet elke vergunning en elk ruimtelijk plan controleren op het onderdeel natuur. De ODZOB helpt daarbij. Daarnaast ondersteunt de ODZOB bij het integreren van natuur in omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s.

Klein effect, grote gevolgen

”Elk ruimtelijk besluit en verleende vergunning komt neer op een klein beetje negatief effect op de natuur”, stelt Albert Raaijmakers, adviseur natuur en landschap bij de ODZOB. “Er wordt namelijk altijd wel een stukje leefgebied van een plant of dier aangetast of er gaat een verblijfplaats van een vogel of vleermuis verloren. Maar een toenemend aantal kleine beetjes heeft er inmiddels wel voor gezorgd dat het bergafwaarts gaat met de biodiversiteit, dat we een klimaatprobleem hebben en een stikstofoverbelasting.  Willen we een andere output dan moeten we zelf de input veranderen”.

Voorrang voor natuur en biodiversiteit

“Vraag een willekeurig persoon: vind je natuur belangrijk? Dan antwoordt bijna iedereen ja!”, zegt Albert. Maar als een ruimtelijk plan of vergunning moet worden beoordeeld, dan is natuur vaak sluitpost, is zijn ervaring. Maar gelukkig krijgen in steeds meer gemeenten natuur en biodiversiteit voorrang. Nu nog de verankering in harde beleidskaders, groennormen, voorschriften, regels, procedures én in de organisatiecultuur (net zoals bij de andere thema’s).

Koppeling aan andere opgaven

Albert: “Het uitgangspunt moet zijn nieuwe negatieve effecten op de natuur voorkomen en bestaande negatieve effecten wegnemen of verminderen. Verder kunnen we werken aan een robuuste groenstructuur, die ook ecologisch functioneert. En er moet een basiskwaliteit natuur komen als ondergrens voor de biodiversiteit. Dit kan door de herstelopgave natuur te koppelen aan de andere grote opgaven en daarbij natuurinclusief bouwen en ecologisch inrichten en beheren de norm te maken. Natuur biedt namelijk oplossingen voor de klimaatopgave, luchtverontreiniging en geluidshinder, levert een bijdrage aan onze gezondheid en welzijn, en zorgt voor economische waarde van vastgoed. “En last but not least,” voegt Albert toe, “natuur is broodnodig voor onze eigen voedselproductie, denk aan de bestuiving door insecten”.

Schouders eronder

Het is inmiddels wel duidelijk dat doorgaan op dezelfde voet niet meer kan. Gemeenten staan voor een groot aantal opgaven waar het gaat om biodiversiteit, klimaat, woningbouw, energie en economie. De ODZOB kan helpen bij de beoordeling van initiatieven en door te adviseren bij strategisch keuzes. Samen de schouders eronder om het tij te keren!

Albert Raaijmakers

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.