This is main content

ODZOB actief tegen ondermijnende criminaliteit

05 april 2018


Wat is ondermijning?

Ondermijnende criminaliteit zorgt voor vermenging tussen de onderwereld en de bovenwereld, waarbij criminelen zo veel mogelijk geld en macht willen vergaren aan onder meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, fraude en witwassen. Hiervoor zijn criminelen afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld, bijvoorbeeld t.a.v. de noodzakelijke legale logistieke voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en de overheid als vergunningverlener.

 

Krachten bundelen

In principe gaat het om de bestrijding van een maatschappelijk vertakte criminele ‘industrie’ en dat vraagt om samenwerking. Overheidspartners als politie, Belastingdienst, gemeenten, provincie en Openbaar Ministerie hebben daarom hun krachten gebundeld. In het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) brengen ze hun informatie en expertise bij elkaar. Dat leidt tot een beter inzicht in de onderwereld en een betere bestrijding ervan.

Daarnaast is de Taskforce Brabant-Zeeland opgericht, waarin de vijf grootste steden  (B5 gemeenten), het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee gezamenlijk optrekken tegen het fenomeen ondermijnende criminaliteit. De Taskforce Brabant-Zeeland staat heel nauw in contact met het RIEC, die zorg draagt voor de informatie en expertise aan de hand waarvan acties kunnen worden uitgevoerd.

Wat doet de ODZOB?

De ODZOB is een belangrijke partij om hierbij te betrekken, omdat zij over veel informatie en expertise beschikt en een belangrijke oog en oor functie kan vervullen in de regio. Dit betekent dat de ODZOB als volwaardige partij samen met de diverse handhavingspartners gezamenlijke acties kan voorbereiden en uitvoeren, wat in het belang is van onze deelnemers bij de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

 

Actie in voorbereiding

Op dit moment wordt een actieplan opgesteld en een actiedag voorbereid, waar binnen een bepaald thema een Brabant brede actie wordt voorbereid en uitgevoerd. Namens de ODZOB neemt Jeroen Bax, onze medewerker Informatie gestuurde Handhaving, zitting in deze werkgroep. Deze werkgroep Ondermijning is in oktober 2017 door de drie directeuren van de Brabantse omgevingsdiensten, het RIEC en de Taskforce Brabant-Zeeland  in het leven geroepen, om zodoende gezamenlijk op te trekken tegen de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Noord-Brabant.

 

Ogen en oren in het veld

Daarnaast wil de ODZOB de oren en ogen van met name de toezichthouders en boa’s die dagelijks in het veld actief zijn meer gaan benutten voor het signaleren van mogelijke ondermijnende en criminele activiteiten. Donderdag 25 januari 2018 is een ‘awareness training ondermijning’ verzorgd door Edward van de Torre van de organisatie Lokale Zaken, om meer gevoel te krijgen met het fenomeen van ondermijnende criminaliteit en deze beter te leren herkennen. Zodra een medewerker een signaal opvangt waar mogelijk sprake is van ondermijnende criminaliteit, dan kan dit worden gemeld bij Jeroen Bax die het signaal vervolgens doorzet naar de daarvoor bevoegde instantie. Uiteraard kan de ODZOB in de verdere afhandeling nog een actieve rol vervullen als daar om gevraagd wordt.

Interesse vanuit het onderwijs


Ook vanuit het onderwijs is inmiddels interesse getoond. Op 20 maart 2018 heeft Jeroen Bax een presentatie Ondermijning gegeven aan een groep studenten van de opleiding Integrale Veiligheid bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Zij moeten dit jaar in groepjes een opdracht over Ondermijning uitwerken en waren dan ook zeer geïnteresseerd in onze ervaringen en de rol die de omgevingsdienst hierin kan vervullen.

 

Voor meer informatie: Jeroen Bax, adviseur

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.