This is main content

Over de ODZOB

Samen zorgen voor balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving. Dat is het doel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB); een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de provincie en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De ODZOB wordt gevormd door de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.

Gebiedskaartje Regio Zuidoost-Brabant

Expertises

Er zijn verschillende wetten en regels die het milieu en onze leefomgeving moeten beschermen. Denk hierbij aan expertises als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en geluidsoverlast, maar ook aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. De ODZOB controleert of bedrijven in Zuidoost-Brabant zich aan deze regels houden – in opdracht van de gemeente of provincie.

Onze medewerkers

Dagelijks voeren zo'n 240 ODZOB-medewerkers taken uit om dit doel te realiseren. Het gaat om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook expertises die verwant zijn aan deze VTH-taken voert ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken. 
De ODZOB is een jonge, ambitieuze organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Enthousiast? Bekijk onze vacatures of mogelijkheden voor stages.

Samen meer waarde

Samenwerking met de ODZOB levert wat op. Om de inwoners van Zuidoost-Brabant veilig te laten wonen, werken en recreëren werken de ODZOB-medewerkers samen met de betrokken collega’s van provincie, gemeenten en onze samenwerkingspartners. Ze bundelen hun kennis, ervaring en deskundigheid en zorgen daarmee voor een kwalitatieve en betrouwbare uitvoering.