This is main content

Nieuwe ontwikkelingen rondom toezicht

26 september 2023

De ODZOB werkt volgens het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK TH): informatiegestuurd en risicogeprioriteerd toezichthouden. Focussen op de inzet van toezicht, daar waar het nodig is. We houden ook innovaties binnen het toezicht in de gaten, zodat we meer en gericht technologie in kunnen zetten om ons werk in de toekomst efficiënt(er) uit te voeren. In dit artikel zetten we een aantal ontwikkelingen op een rij en hoe we ons daarop voorbereiden.

We maken steeds meer gebruik van data. We hebben een aantal data-analisten bij de ODZOB. Zo proberen we om ook op andere manieren aan onze informatie te komen. We hebben enerzijds ons inrichtingenbestand maar proberen ook vanuit andere bronnen, bijvoorbeeld van branchepartners, aan informatie te komen. Deze data helpt ons om bij de juiste bedrijven onze controles uit te voeren.

.

Toezicht vanuit de lucht

Een technologie die je bij een aantal omgevingsdiensten al ziet, is de inzet van drones. Ook wij onderzoeken hoe toezicht vanuit de lucht onze toezichthouders kan helpen. Recent hebben we, als pilot, een eerste toezichtscontrole bij een agrarisch bedrijf uitgevoerd. Daarbij heeft een drone geholpen om vanuit de lucht de aanwezige luchtwassystemen goed in kaart te brengen, maar ook om een overzichtsbeeld te krijgen van de volledige inrichting.

Een drone kan veel informatie uit de omgeving ophalen. Denk aan het in beeld brengen van het volume van grond of afval. Ook kun je met behulp van een drone een compleet industrieterrein vanuit de lucht in kaart brengen. Dat kan een goede en snelle voorbereiding zijn op bijvoorbeeld het project gebiedsgericht toezicht. Ook onderzoeken we wat de inzet van drones voor een interventieteam kan betekenen. Kleine kanttekening: een drone mag niet zomaar door iedereen bestuurd worden en overal vliegen. Daar zijn de nodige vergunningen en ontheffingen voor nodig.

Lithium-ion batterijen

Een andere ontwikkeling is elektrificatie. Elektrificatie is al langere tijd in volle gang en wordt ingezet om de energietransitie te versnellen. Door elektrificatie neemt het batterijgebruik toe en dus het gebruik van de oplaadbare lithium-ion energiedragers. Denk daarbij aan elektrische auto’s en fietsen, maar ook aan de buurtbatterij. Deze batterijen brengen veiligheidsrisico’s met zich mee voor de omgeving. Vragen als: wat zien we bij bedrijven in onze regio waar de opslag en het gebruik van lithium-ion energiedragers plaatsvindt? Hoe kunnen we toezicht daar het beste inzetten? We zijn bezig met een project waarbij we antwoord krijgen op dit soort vragen. Vervolgens moeten we onderzoeken hoe we in de toekomst toezicht moeten inzetten bij dit soort bedrijven. 

Aanpak aandachtsbedrijven

Aandachtsbedrijven zijn bedrijven die (extra) aandacht nodig hebben. Een bedrijf kan bestuurlijk gevoelig liggen bij een gemeente of de provincie, maar het kan ook voor grotere milieurisico’s zorgen en/of er komen veel klachten binnen van de omgeving. De ODZOB heeft een lijst van dit soort bedrijven opgesteld: in totaal gaat het om ruim 30 bedrijven in Zuidoost-Brabant. Dit zijn bedrijven die dus risicorelevant zijn en die net onder de BRZO-grens vallen. BRZO staat voor Besluit risico's zware ongevallen en betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Voor ieder bedrijf is dit jaar een toezichtsplan op maat gemaakt. In dat plan beschrijven we hoe het toezicht er uit ziet: waarom gaan we naar dit bedrijf, wat zijn de risico’s, hoe vaak gaan we erheen en hoe stellen we de gemeente op de hoogte van de voortgang.

. 

Samenwerking Summa College

Met al deze nieuwe ontwikkelingen binnen toezicht is het belangrijk om kennis en kunde goed op orde te houden en te zorgen dat we voldoende toezichthouders bij de ODZOB hebben die het werk kunnen doen. Aan het begin van de zomer heeft een aantal toezichthouders van de ODZOB een gastcollege gegeven op het Summa College in Eindhoven, opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV). Veel van de aanwezige MBO-studenten maakten voor het eerst kennis met een omgevingsdienst. 

De meesten hoorden voor het eerst van de regionale interventieteams en bijvoorbeeld de consignatiedienst. De samenwerking met het Summa College gaat verder dan dit gastcollege: studenten kunnen stage komen lopen of bijvoorbeeld een project uitwerken bij de ODZOB. De ODZOB bekijkt samen met het Summa College het lesprogramma om bijvoorbeeld bepaalde thema’s op te nemen waarbij een toezichthouder van de ODZOB een of meerdere colleges kan gaan verzorgen.De ODZOB verzorgt bijvoorbeeld ook samen met de provincie jaarlijks een lesblok voor studenten van de opleiding integrale veiligheidskunde van de Avans Hogeschool. Een gastcollege en werken aan een casus horen daar ook bij.

We kijken daarnaast ook hoe we nieuwe medewerkers kunnen werven en opleiden in het vak toezicht. Van daaruit kunnen ze intern doorstromen binnen de diverse toezichtteams. Het voordeel is dat je efficiënt iemand in kan werken.  

Zo wordt de ODZOB, en vooral ons werk, steeds meer zichtbaar! 

 

Op de hoogte blijven over onze bijdrage aan de leefomgeving? 

Meld je aan voor onze digitale ODZOB-nieuwsbrief

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.