This is main content

Nieuwsbrief 4 Regionaal Meetnet

10 december 2020

Nieuwsbrief 4 Regionaal Meetnet Lucht en Geluid staat online op www.odzob.nl/meetnet. In deze vierde nieuwsbrief vind je onder andere een artikel 'Belevingsonderzoek omwonenden en verdiepend blootstellingsonderzoek' en een artikel over de start van de Stuurgroep met citaten van de stuurgroepleden.  Daarnaast wordt het initiatief AiREAS Eindhoven Noord uitgelicht. 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden via onze website www.odzob.nl/meetnet onder 'Documenten' . 

 

Header met logo van Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant Lucht & Geluid