This is main content

ODZOB op het Energiefestival

12 november 2019
ODZOB Energiefestival

 

 

De ODZOB op het Energiefestival: onze adviseurs vertelden er alles over bodemenergiesystemen, de bescherming van grondwatervoorraden en de kansenkaart bodemenergie. Meer weten? grondwater@odzob.nl