This is main content

Zwemwaterkwaliteit in Noord-Brabant

Vanaf mei 2019 zijn badhouders in Brabant verplicht om hun zwemwaterkwaliteitgegevens in te voeren in het systeem ZIN. ZIN staat voor Zwemwaterkwaliteit In Noord-Brabant. Dit online systeem toetst maandelijks de ingevoerde analyseresultaten. Hierdoor kunnen de badhouder en toezichthouder tijdig signaleren wanneer sprake is van onvoldoende waterkwaliteit én daar naar handelen. Het systeem maakt namelijk direct contact met de overheid mogelijk zonder dat er een laboratorium tussen zit. 
Alle badhouders in Brabant hebben een aankondigingskaart en een instructiebrief met meer informatie over ZIN ontvangen. Alle laboratoria worden ook over ZIN geïnformeerd.

Vragen of meer informatie?
Wilt u  meer weten over deze nieuwe verplichting? Bekijk dan de "Publicatie beleidsregel ZIN" bij "Documenten" hieronder.
Bij "Veel gestelde vragen" vindt u antwoorden op diverse vragen over ZIN. Kijk daarvoor bij "Links" rechtsonder deze pagina.
Andere vragen of tips over ZIN kunt u mailen naar zwemwater@odzob.nl of stellen via T:  088-369 03 10. Dit nummer is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Als eerste ingevuld
Een nieuwe manier van werken is een duik in het diepe. Om de eerste badhouders zonder koudwatervrees te bedanken voor het invullen van ZIN kregen zij een taart overhandigd van de ODZOB. Lees verder.

Eerste badhouders hebben ZIN ingevuld