This is main content

Zwemwater en blauwalgen

24 augustus 2020

In de zomer treffen onze toezichthouders regelmatig blauwalgen aan in zwemplassen. Als teveel blauwalgen in een zwemplas worden geconstateerd kan dit gezondheidsrisico’s opleveren voor zwemmers. Wat zijn blauwalgen en kan de bloei ervan worden voorkomen?

Wat zijn blauwalgen

Blauwalgen zijn bacteriën die altijd in zoet water zitten, maar ze kunnen ook drijflagen op het water vormen. Bij een teveel aan de voedingstoffen fosfaat en stikstof en hogere watertemperatuur raakt het natuurlijk evenwicht verstoord en kan er een blauwalgenbloei ontstaan. Dan zijn er teveel blauwalgen in het water. Door de groei kunnen er drijflagen ontstaan op het water. Blauwalgen kunnen het water een vreemde kleur geven en/of stank veroorzaken.

Risico’s voor mens en dier

Blauwalgen halen zuurstof uit het water, waardoor vissen en planten kunnen sterven. Zwemmers kunnen na aanraking met blauwalgen klachten krijgen die variëren van irritaties aan ogen of huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten tot in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Er zijn gevallen bekend dat honden zijn overleden door contact met blauwalgen.

Voorkomen of verminderen

Blauwalgen écht voorkomen is erg lastig. Blauwalgen verminderen vereist maatwerk per zwemplas. Er zal gekeken worden naar de kosten en het effect van de maatregelen. Regelmatig worden nieuwe methoden gevonden om blauwalgen te verwijderen, maar deze zijn niet altijd en overal toepasbaar. Bovendien zijn sommige methoden schadelijk voor andere organismen in het water.

Wat doet de ODZOB

De ODZOB controleert zwemplassen in Brabant om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en kan de zwemmer zo tijdig te informeren over eventueel aanwezige risico’s, waaronder blauwalgen. Een teveel aan blauwalgen kan leiden tot een waarschuwing, negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod.

Waar kunt u zelf op letten

Kijk voor u gaat zwemmen op www.zwemwater.nl voor informatie over de zwemwaterkwaliteit van officiële zwemwaterlocaties. Let bij het zwemmen in buitenwater altijd op de (waarschuwings)borden die bij het water zijn geplaatst.