This is main content

Bodem & ontgrondingen

Bodem

De overheid stelt regels om de kwaliteit van de bodem te herstellen en beschermen. Bodemsaneringen zijn meldings- of vergunningplichtig. De vergunningverlening voor bodemsaneringen voeren wij uit voor Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord. Ook stellen we beleid op voor PFAS-houdende grond. Bekijk de pagina Bodem en Bodembeleid PFAS voor meer informatie. 

Ontgrondingen

Als een laag grond wordt afgegraven waardoor het maaiveld daalt, is sprake van een ontgronding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het graven van een tuinvijver, bij een landbouwkundige verbetering of bij de winning van zand, klei of grind.

De Ontgrondingenwet bepaalt dat voor alle ontgrondingen een vergunning vereist is. De Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 geeft aan voor welke soorten ontgrondingen er een uitzondering is gemaakt en er vrijstelling van de vergunningplicht is. Ontgronden zonder vergunning of melding is illegaal en wordt altijd gemeld bij het Openbaar Ministerie. In opdracht van de provincie zorgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voor de afhandeling van ontgrondingen in heel Noord-Brabant. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Ontgrondingen

Asbest in de bodem is een integraal onderdeel van vergunningverlening bodem.