This is main content

Oplevering bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer

De drie Brabantse Omgevingsdiensten hebben recentelijk de bodemkwaliteitskaart PFAS inclusief de Nota bodembeheer PFAS aan de deelnemende gemeenten opgeleverd. Na bestuurlijke vaststelling is dit de aanvulling op bestaande bodemkwaliteitskaarten en kan er weer ‘gewoon’ grondverzet plaatsvinden zonder dat aanvullend PFAS-onderzoek noodzakelijk is.

Bodemkwaliteitskaart PFAS

De Brabantse omgevingsdiensten hebben per regio een kaart opgesteld die de gehalten PFOS en PFOA in de bodem in de regio in beeld brengen. Met het opnemen van de kaart in hun PFAS-bodembeleid maken gemeenten het verplaatsen van grond binnen de regio eenvoudiger en goedkoper. Dat resulteert vervolgens weer in minder vertraging van projecten.

Nieuw onderzoek

De nota en de kaart kwamen tot stand op basis van regionaal onderzoek van de omgevingsdiensten naar PFOS en PFOA en onderzoek naar de zogenaamde algemene Achtergrondkwaliteitswaarden voor PFAS in Brabant. Uit de kaart bleek dat in alle (deelnemende) gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant de bodemkwaliteit voor PFAS voldoet aan de maximale (landelijke) hergebruikswaarden voor de bodemfunctie Landbouw/Natuur. Voor grondverzet op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is aanvullend bodemonderzoek naar PFAS niet meer nodig.

Wat er aan vooraf ging

Het lokaal beleid over grondverzet is geregeld in de gemeentelijke nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart. Maar nadat PFAS diffuus in de Nederlandse (water)bodem was aangetoond stagneerde in 2019 het grondverzet. Het landelijk Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ moest de grondstromen weer op gang krijgen. De Brabantse omgevingsdiensten hielpen de gemeenten daarbij met de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’. Voor gemeenten die de bodemkwaliteitskaart PFAS en aanvullende Nota vaststellen vervalt die handreiking.

Situatie regio Zuidoost-Brabant

Hieronder is het geldende PFAS-beleid per gemeente in de regio Zuidoost-Brabant weergegeven. De kaart en nota zijn beschikbaar via de website van de gemeente die deze documenten heeft vastgesteld. 

Gemeente Beleid  
Asten Handreiking Noord-Brabant  
Bergeijk Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Best Handreiking Noord-Brabant  
Bladel Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Cranendonck  Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Deurne Handreiking Noord-Brabant  
Eersel Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Geldrop-Mierlo Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Gemert-Bakel Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Heeze-Leende Handreiking Noord-Brabant  
Laarbeek Handreiking Noord-Brabant  
Nuenen c.a. Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Oirschot Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Someren Bodemkwaliteitskaart PFAS + nota  
Valkenswaard Handreiking Noord-Brabant  
Veldhoven Handreiking Noord-Brabant  
Waalre Voorlopig Landelijke tijdelijke handelingskader  
     
Eindhoven Bodemkwaliteitskaart  
Helmond Bodemkwaliteitskaart  
Son en Breugel Landelijke tijdelijke handelingskader  
     

Meer weten

Voor vragen over de Brabantse handreiking kunt u terecht bij de omgevingsdiensten:
Omgevingsdienst Brabant Noord bodemloket@odbn.nl
Omgevingsdienst Midden West Brabant info@omwb.nl (o.v.v. PFAS)
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bbk@odzob.nl

Via de websites van de drie Brabantse omgevingsdiensten houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Omgevingsdienst Brabant Noord
Omgevingsdienst Midden West Brabant
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant