This is main content

Asbest

In de jaren zestig en zeventig is asbest massaal toegepast in de bouw. Pas later drong het besef door dat inademing van asbestvezels dodelijke ziekten tot gevolg kan hebben. Dit heeft geleid tot een verbod op asbest en strenge regelgeving voor sloop en afvoer. Zowel gemeenten als de ODZOB hebben taken om bij sloopwerkzaamheden meldingen te beoordelen en vergunningen af te geven, inclusief toezicht en handhaving. De ODZOB voert de taken uit in nauwe samenwerking met gemeenten. Wij kunnen onze specialisten inzetten om gemeenten te ondersteunen bij hun deel van de taakuitoefening. Ook het geven van advies bij calamiteiten of het ontwikkelen van een strategie voor de aanpak van illegale stort horen tot de mogelijkheden.

Wat moet ik doen bij asbest?

Bekijk het handige stappenplan van de rijksoverheid om te kijken wat u moet doen bij asbest. Als u asbest gaat of laat verwijderen, moet u hiervan de gemeente op de hoogte stellen via een sloopmelding

Meer informatie over het asbestdakenverbod en sloopmeldingen is te vinden in het submenu van 'Asbest'.