This is main content

Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant

Met een 'Regionaal Meetnet' wordt in de regio Zuidoost-Brabant gestart met het meten van de luchtkwaliteit. Later in het project wordt ook het geluidniveau gemeten (m.b.v. andere meetkasten). Hiervoor is eind vorig jaar een overeenkomst gesloten. Alle partners - AiREAS, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD, RIVM, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant - ondertekenden deze overeenkomst. Het Regionaal Meetnet wordt zo ingericht dat een goed beeld ontstaat van de luchtkwaliteit (en later ook geluidniveau) in heel de regio Zuidoost-Brabant. De kennis die wordt opgedaan, kan uiteindelijk leiden tot beleid voor een gezondere samenleving.

50 meetkasten in Zuidoost-Brabant  

Om te achterhalen hoe de luchtkwaliteit in de regio Zuidoost-Brabant erbij staat gaan 50 meetkasten ‘realtime’ stikstofdioxide en fijnstof meten in het Regionaal Meetnet. De focus ligt daarbij op het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en het buitengebied met veel veehouderij. Het onzichtbare van luchtkwaliteit willen we zichtbaar maken met behulp van dit Regionaal Meetnet. Alle data zijn daarbij openbaar en vanaf 2021 in te zien via onder andere het Samenmeten portaal van het RIVM https://samenmeten.rivm.nl/. Zo kunnen inwoners straks zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving. We leggen met het Regionaal Meetnet een unieke basis voor onderzoek naar en innovatie in onze directe leefomgeving. Innovatie die past bij onze regio: meten is weten.

Onderzoek en innovatie

Innovatie en onderzoek staan centraal bij het regionaal meetnet. Ontwikkelaars van meettechnieken/sensoren en kennisinstellingen kunnen mee testen. Om zo samen nog meer betrouwbare en goedkopere meetinstrumenten te ontwikkelen. Alle kennis die wordt opgedaan wordt gebruikt om beter beleid te maken voor een gezondere samenleving.  Het streven is om  ook meetgegevens van het regionaal meetnet in de Brabantse omgevingsscan te integreren (voor lucht en geluid is er een koppeling tussen milieudata en gezondheidsdata). 

Deelname meetnet

De volgende gemeenten nemen deel aan het regionaal meetnet: Bergeijk, Best, Boxtel, Eersel, Eindhoven (partner en deelnemer), Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond (onder voorbehoud van definitieve besluitvorming), Laarbeek, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre. Daarnaast hebben nog een aantal gemeenten deelname in beraad of wachten op besluitvorming.

Nieuwsbrief Regionaal Meetnet Lucht & Geluid

Onder 'Documenten' op deze pagina vindt u de nieuwsbrieven Regionaal Meetnet Lucht & Geluid. Deze nieuwsbrief is een gecombineerde aanpak tussen het Regionaal Meetnet en de samenwerking tussen de gemeenten en partners rond de luchthaven.

Afbeelding van logo's PNB AiREAS Eindhoven TNO RIVM GGD Universiteit Utrecht en ODZOB

Initiatiefnemende partners Regionaal Meetnet: AiREAS, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD, RIVM, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant